Πώς θα αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Νάξου - Ποια η σχέση του με το «Υπερταμείο»

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Πώς θα αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Νάξου - Ποια η σχέση του με το «Υπερταμείο»
Νέος διαγωνισμός περίπου 22 εκατ. ευρώ για την επέκταση και βελτίωση του αερολιμένα του δημοφιλούς τουριστικά νησιού. Το project εντάσσεται στο asset των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που επιχειρεί να αξιοποιήσει η ΕΕΣΥΠ.

Μέσω ενός νέου διαγωνισμού αρχικού ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ αναμένεται να γίνει πράξη, όταν βέβαια ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και κυρίως οι εργασίες, η περαιτέρω αναβάθμιση του σημαντικού αερολιμένα Νάξου που έχει αναδειχθεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και Έλληνες και ξένους. Να σημειωθεί επίσης ότι το αεροδρόμιο της Νάξου βρίσκεται στη «βεντάλια» των 22 + 1 (Καλαμάτα) αεροδρομίων που βαίνουν προς αξιοποίηση από την ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πρόσφατα μόλις προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ(ΚΑΝΞ)», προϋπολογισμού περίπου 17,74 εκατ. ευρώ, πλέον της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Στο αντικείμενο προβλέπονται εργασίες που σχετίζονται με την επέκταση του διαδρόμου κατά 300 μέτρα, διαπλατύνσεις, επεκτάσεις σε εγκαταστάσεις, κατασκευή εσωτερικής περιμετρικής οδού του αεροδρομίου αλλά και εξωτερικής, θα κατασκευαστεί ζώνη ασφαλείας διαδρόμου (Runway End Safety Area, RESA) και στις δύο πλευρές του, θα κατασκευαστούν δύο νέοι τροχοδρόμοι, κ.α.

Ειδικότερα, το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

• 1ο Υπο-έργο - Περιλαμβάνει τις εργασίες:

 1. Επέκταση του διαδρόμου (Runway) προς νότο κατά 300 m, σε περιοχή που πρόκειται να απαλλοτριωθεί, έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει καθαρό μήκος 1.199 m και 30 m πλάτος.
 2. Διαμόρφωση πλευρικών ζωνών ασφαλείας στο επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου σε πλάτος 40m εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου.
 3. Διαμόρφωση ακραίας ζώνης ασφαλείας του διαδρόμου μήκους 60 m μετά το πέρας του επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου.
 4. Διαμόρφωση ζώνης ασφαλείας (RESA) μετά το τέλος της νέας νότιας ακραίας ζ ώνης ασφ άλειας του διαδρόμου μήκους 90 m.
 5. Διαπλάτυνση του υφιστάμενου τροχοδρόμου από 15m σε 18m και διαμόρφωση εκατέρωθεν ερεισμάτων πλάτους 3,50m (Taxiway 2).
 6. Κατασκευή δύο νέων συνδετήριων τροχοδρόμων, εκ των οποίων ο ένας βόρεια του υφιστάμενου τροχόδρομου, ενώ ο δεύτερος νότια του υφιστάμενου πλάτους 18m με εκατέρωθεν ερείσματα πλάτους 3,50m (Taxiways 1 & 3).
 7. Κατασκευή πέλματος στροφής (turn pad) για την αναστροφή των αεροσκαφών μετά το τέρμα του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου. Στο άλλο άκρο του διαδρόμου ο κύκλος στροφής που είναι πλησιέστερος στο τέρμα του διαδρόμου θα χρησιμοποιείται σαν περιοχή turn pad.
 8. Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 80m βόρεια και κατά 40m νότια, ήτοι κατά 6.000m2 (Apron).
 9. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υφιστάμενου πεδίου ελιγμών (διαδρόμου, τροχοδρόμου και δαπέδου).
 10. Κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών έργων αποστράγγισης-αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
 11. Κατασκευή εσωτερικής περιμετρικής οδού του αεροδρομίου, συνολικού μήκους 3.000m περίπου και πλάτους 5,00m.
 12. Κατασκευή περίφραξης στα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής και αντικατάσταση της υφιστάμενης στο δυτικό όριο του αεροδρομίου στην περιοχή που εφάπτεται της λίμνης.
 13. Αντικατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοσήμανσης φορητού τύπου, με νέα μόνιμου τύπου και επέκταση αυτής στο νέο τμήμα του διαδρόμου, στους νέους τροχοδρόμους και στο νέο τμήμα του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, με την εγκατάσταση φωτιστικών διαδρόμου, τροχοδρόμων, PAPIS, RTILS κ.λπ. Στο υφιστάμενο δάπεδο στάθμευσης α/φ και στην επέκτασή του θα εγκατασταθούν νέες Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.
 14. Ανακαίνιση του υφιστάμενου οικίσκου φωτοσήμανσης και εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού (σταθεροποιητές έντασης, πίνακες, κατανεμητές, Η/Ζ, κ.λ.π).

• 2ο Υπο-έργο - Περιλαμβάνει τις εργασίες:

Κατασκευή εξωτερικής οδού μήκους 586m στο Ν.Δ. τμήμα της επέκτασης του διαδρόμου για την αποκατάσταση των θιγόμενων, από την επέκταση του δ/δ, υφιστάμενων οδικών προσβάσεων, εντός της απαλλοτριωθείσας έκτασης του αεροδρομίου με τα απαραίτητα υδραυλικά έργα αποστράγγισης - αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Προσφορές στις 13 Σεπτεμβρίου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-09-2022, ώρα 9:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-09-2022, ώρα 10:00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως είχε παλιότερα αναδείξει το insider.gr, από τα τέλη κιόλας του 2021 είχαν αρχίσει να ωριμάζουν οι συνθήκες για την προώθηση ενός ακόμα διαγωνισμού από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που σχετίζεται με την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκονται σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Έτσι, μετά τις διαδικασίες για την αναβάθμιση των αεροδρομίων σε Πάρο, Χίο κ.α. «τροχοδρομεί» και το έργο με αντικείμενο την επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου.

Το «πακέτο» των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της ΕΕΣΥΠ

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, το εν λόγω αεροδρόμιο ανήκει στο «πακέτο» των 22 που προωθεί προς αξιοποίηση το Υπερταμείο – Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (αλλά και της Καλαμάτας που προχωρά ξεχωριστά). Στόχος του φορέα είναι η αξιοποίηση των 22+1 περιφερειακών αεροδρομίων που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» του ώστε να αποτελέσουν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών (τα 16 από τα 22 αεροδρόμια βρίσκονται στη νησιωτική Ελλάδα, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, το άλλο είναι της Καλαμάτας). Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρά σε διαγωνισμό αξιοποίησης για το σύνολο των 22 αεροδρομίων ως ενιαίο «πακέτο» (όχι σε 2-3 clusters αναλόγως δυναμικότητας και προοπτικής).

Όπως μέσα στο καλοκαίρι είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για το επιχειρησιακό σχέδιο 2022-2024, η περίοδος παραχώρησης, τόσο των 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, όσο και του αεροδρομίου της Καλαμάτας εκτιμάται σε 30 - 40 έτη, αναλόγως της τελικής ετυμηγορίας των συμβούλων, στα πρότυπα άλλων παραχωρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία διαχειρίζεται σήμερα η ΥΠΑ, είναι τα ακόλουθα: Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν γίνει ή γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες και παρεμβάσεις από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με στόχο την αναβάθμιση αεροδρομίων της χώρας (Πάρος, Χίος κ.α.), άλλων ιδιαίτερα «δημοφιλών» και άλλων λιγότερο, κάτι που σε ένα βαθμό εξυπηρετεί τα σχέδια του ελληνικού sovereign fund.

Πάντως, στην ΕΕΣΥΠ φέρονταν να προκρίνουν μια ενιαία οντότητα για τα 22 αεροδρόμια, για τα οποία επικαιροποιούνται οι μελέτες, έχοντας ως βασικό μέλημα να μην... μείνουν κάποια εξ αυτών με περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέραν. Αν «σπάσουν» σε clusters, κάποια από αυτά, ιδίως όσα είναι σε τουριστικές περιοχές, θα προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον ωστόσο, άλλα, λιγότερα ελκυστικά, θα βρίσκονταν σε δυσχερή θέση, άρα θα ήταν δυσκολότερη η αξιοποίησή τους.

Στο Υπερταμείο βάζουν ψηλά στην ατζέντα το θέμα της συνολικής περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε τα assets να έχουνε συνολικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Μένει να φανεί βέβαια αν τελικά ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο ή έχουμε αλλαγές και αναπροσαρμογές πλάνου. Για τα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια υπάρχει εκτίμηση για αύξηση επιβατικής κατά 40% στις σχετικές περιοχές έως το 2030.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακίνητα: Ποια είναι η τάση στα logistics – Που κυμαίνονται τα ενοίκια

«Ναυμαχία» Attica Group και Minoan Lines (και) για τις λιμενικές υποδομές σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο

Όλες οι ειδήσεις

00:12

Wall Street: Έχασε τις 29.000 μονάδες ο Dow - Πρώτη φορά από το 2020

23:41

ΗΠΑ: Ο Karl Lagerfeld το θέμα του Met Gala 2023

23:26

ΗΠΑ: Την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον

23:24

Μπουρκίνα Φάσο: Ο στρατός ανέτρεψε τον επικεφαλής της χούντας, ανέστειλε το Σύνταγμα της χώρας

23:07

ΗΠΑ: Τροπολογία για τα F-16 προσπαθεί να βάλει φρένο στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

23:00

Μισέλ (ΕΕ): Πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Ενεργειακή Ένωση, με μια πραγματική κοινή στρατηγική

22:42

Κύπρος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση εδαφών της ουκρανικής επικράτειας

22:38

ΟΗΕ: Βέτο Ρωσίας στο ΣΑ για το ψήφισμα καταδίκης της προσάρτησης ουκρανικών εδαφών

22:27

Κινέζοι χάκερ «πείραξαν» πρόγραμμα chat καναδικής εταιρείας

22:03

Κισινάου και Τιφλίδα δεν αναγνωρίζουν τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία

22:00

Βρετανία: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν την παραίτηση Τρας, Κουάρτενγκ

21:56

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:52

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων ζητά η ΠΕΦ

21:47

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους

21:26

Wall Street: «Άνθρακες» οι προσπάθειες ανάκαμψης - Προς το κλείσιμο ενός «μαύρου Σεπτεμβρίου και ενός αρνητικού τριμήνου

21:25

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Χορήγηση υποτροφιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

21:15

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση πυρηνικών όπλων

21:01

Μικρά κέρδη για τον χρυσό την Παρασκευή, αλλά σε χαμηλό από το 2021 το κλείσιμο γ' του τριμήνου

20:49

Η Μόσχα κατηγορεί τον Γ.Γ. του ΟΗΕ για «προπαγάνδα» 

20:44

Κικίλιας: «Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού για τις φετινές υψηλές επιδόσεις»

20:39

Μπλε Κέδρος: Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών η Merit

20:37

Intracom  Holdings: Αύξηση πωλήσεων στο α' εξάμηνο του 2022 - Στα 126,5 εκατ. ευρώ

20:29

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο

20:26

Συνεργασία αρχών Σουηδίας, Γερμανίας και Δανίας στην έρευνα για δολιοφθορά σε Nord Stream

20:13

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την εθνικοποίηση όλων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

20:10

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ο έλεγχος των ενστάσεων και η δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

20:03

Ξεκινούν από 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής

20:02

Η Βενεζουέλα πήρε τον έλεγχο ενεργειακής εταιρείας με δεσμούς στη Ρωσία 

19:55

Παράταση έως 31/12 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στη γουνοποιία

19:47

Στις 8 Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΕ για το deal Microsoft - Activision, αξίας 69 δισ. δολαρίων