Ελλάδα
11-09-2021 | 09:13

Η «ακτινογραφία» των 4 projects ύψους 374 εκατ. ευρώ της ΕΡΓΟΣΕ

Η «ακτινογραφία» των 4 projects ύψους 374 εκατ. ευρώ της ΕΡΓΟΣΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Φουλάρει τις μηχανές» η ΕΡΓΟΣΕ, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, κ. Βίνη, και στο «κομμάτι» της δημοπράτησης έργων με τον παραδοσιακό τρόπο. Τόσο το καλοκαίρι όσο και προ ημερών το insider αποκάλυψε τα 4 projects, συνολικού ύψους περίπου 374 εκατ. ευρώ, που προωθεί ο σιδηροδρομικός φορέας στην Πελοπόννησο, την Κεντρική Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα. Τα έργα σχετίζονται τόσο με εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης, με κατασκευή σταθμών ή και με αναβάθμιση –εξωραϊσμό χώρων και εγκαταστάσεων (π.χ. στον Σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών).

Σήμερα το insider.gr παρουσιάζει μια μικρή, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου κάθε έργου, μια «μίνι ακτινογραφία» των 4 έργων συνολικού προϋπολογισμού 373,9 εκατ. ευρώ για τα οποία οι εξελίξεις «δείχνουν» τον… Οκτώβριο, όπου και θα υποβληθούν αλλά και αποσφραγιστούν οι προσφορές των υποψήφιων κατασκευαστών.

Α«Υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στο Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεσή του με μετρό – Β’ φάση Σ.Σ. Αθηνών» προϋπολογισμού 33.990.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά:

·       Πλήρης κατασκευή των νέων αποβαθρών Νο 1, 2 & 3 μετά των στεγάστρων τους και κατασκευή της θεμελίωσης των μελλοντικών εγκαταστάσεων του επιπέδου +1 και +2.

·       Ολοκλήρωση της κατασκευής της μεγάλης υπόγειας πεζοδιάβασης του Σ.Σ. Αθηνών περί την Χ.Θ. 10+300 κάτω από τις κατασκευαζόμενες νέες αποβάθρες Νο 1, 2 & 3 συμπεριλαμβανομένου του κελύφους των καταστημάτων εντός της υπόγειας διάβασης, τις κλίμακες, τις κυλιόμενες κλίμακες, τους ανελκυστήρες και την σύνδεση με το Σταθμό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό Α.Ε.

·       Κατασκευή της Νότιας εισόδου του Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεση με το Αττικό Μετρό. Για την κατασκευή απαιτείται να προηγηθεί η καθαίρεση μέρους του υπάρχοντος κτιρίου του Σ.Σ. Αθηνών (κατάστημα ΟΠΑΠ) και αποκατάσταση της πλαϊνής όψης του κτιρίου μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις καθώς και καθαίρεση του πέτρινου τοίχου κατά μήκος της οδού Δηληγιάννη και του κλειδουχείου (κτίριο Νο 3 στο τέλος της αποβάθρας Νο 1) και κατασκευή νέων περιφράξεων κατά μήκος της οδού Δηληγιάννη και κατά μήκος της γραμμής Νο1 από το τεχνικό της οδού Πέλοπος έως τις αποβάθρες.

·       Κατασκευή του ανατολικού τμήματος του παντορροϊκού αγωγού (Ζ1) που διασχίζει εγκαρσίως τις Σ.Γ. στην βόρεια έξοδο του Σταθμού περί την Χ.Θ. 10+700.

·       Κατασκευή του τμήματος του παντορροϊκού αγωγού (Ζ2) που διασχίζει εγκαρσίως τις Σ.Γ. στο βόρειο άκρο του κτηρίου εισόδου επί της οδού Δηληγιάννη κάτω από τις αποβάθρες Νο 1, 2 & 3.

·       Ολοκλήρωση της ράμπας εισόδου στην μεγάλη πεζοδιάβαση από την οδό Κωνσταντινουπόλεως (πλακόστρωση, φωτισμός).

·       Κατασκευή τριών (3) νέων μεταλλικών άνω πεζοδιαβάσεων εντός του Σ.Σ. Αθηνών, εγκάρσια, πάνω από τις αποβάθρες στις χιλιομετρικές θέσεις:  Χ.Θ. 10+237, Χ.Θ. 10+507 & Χ.Θ. 10+581.

·       Κατασκευή ράμπας φόρτωσης οχημάτων επί συρμών πλησίον της ΚΔ οδού Σεπολίων περί την Χ.Θ. 10+800 της σιδηροδρομικής γραμμής.

·       Κατασκευή των τμημάτων FA3 και FA4 του τεχνικού κάτω διάβασης της οδού Σεπολίων με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής επί του σιδηροδρομικού διαδρόμου και την απρόσκοπτη εγκατάσταση της επιδομής και της ηλεκτροκίνησης.

·       Καθαίρεση της παλαιάς υπόγειας πεζοδιάβασης, κάτω από τις αποβάθρες 1, 2 & 3, περί την Χ.Θ. 10+410 και κατασκευή της νέας μικρής υπόγειας πεζοδιάβασης κάτω από τις νέες αποβάθρες Νο 1, 2 & 3 με τις κλίμακες και τους ανελκυστήρες.

·       Καθαίρεση του εναπομείναντος τμήματος των παλαιών αποβαθρών Νο 2 & Νο 3 με τα στέγαστρά τους.

·       Καθαίρεση της παλαιάς αποβάθρας Νο 1 με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υφιστάμενων καναλιών με καλώδια τηλεπικοινωνιών και αποτύπωση, αποξήλωση και αποθήκευση του διατηρούμενου τμήματος του μεταλλικού στεγάστρο για επανατοποθέτηση.

·       Εγκατάσταση νέου αποχετευτικού δικτύου ομβρίων των σιδηροδρομικών γραμμών Νο 1 έως και 6 και των νέων αποβαθρών Νο 1, 2 & 3 του Σ.Σ. Αθηνών και ολοκλήρωση των υδραυλικών έργων επί των γειτονικών οδών για την απομόνωσή του σιδηροδρομικού διαδρόμου και του σταθμού από την ανεπιθύμητη είσοδο όμβριων από γειτονικές ζώνες και συγκεκριμένα από τα ανατολικά.

·       Εξυγίανση και κατασκευή της υποδομής και των χωματουργικών έργων κατασκευής του υποστρώματος της επιδομής στις θέσεις στρώσης των νέων γραμμών Νο 1 έως και Νο 6 του Σ.Σ. Αθηνών.

·       Στρώση της επιδομής των νέων γραμμών Νο 1 έως και Νο 6 του Σ.Σ. Αθηνών συνολικού μήκους τεσσάρων (4) χιλιομέτρων και δεκαέξι (16) αλλαγών τροχιάς.

·       Ηλεκτροκίνηση μέσω εναέριας ‘‘Αλυσοειδούς’’ Γραμμής Επαφής 25 KV – 50 Hz των Σ.Γ. Νο 1 έως και Νο 6 του Σ.Σ. Αθηνών συνολικού μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων.

·       Κατασκευή και σύνδεση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) του νέου τμήματος του Σ.Σ. Αθηνών (κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός κλπ) με τις υφιστάμενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις.

·       Σήμανση - ασφάλιση στις εισόδους και εξόδους του Σ.Σ. Αθηνών.

Β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ), ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ETCS, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Σ.Γ. ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ – ΡΙΟ», προϋπολογισμού 141.110.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη.

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά:

·       Κατασκευή 28,8 χλμ διπλής σιδηροδρομικής επιδομής από την είσοδο της Σιδ. Στάσης Ροδοδάφνης Χ.Θ. 193+950 μέχρι μετά το πέρας του υπογείου έργου (Cover and Cut) Ρίου Χ.Θ. 222+750.

·       Κατασκευή 4 Σιδηροδρομικών Στάσεων (Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Καμάρες, Άγιος Βασίλειος με το C&C), 3 Σιδηροδρομικών Σταθμών (Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα και Ρίο), δύο Κτιρίων Εξυπηρέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων Σήραγγας (ΚΕΣ) (εισόδου & εξόδου σήραγγας Παναγοπούλας) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών και την διαμόρφωση της διασυνδετήριας στοάς Νο 5 της σήραγγας Παναγοπούλας για την στέγαση του Υ/Σ-2.

·       Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός της σήραγγας Παναγοπούλας, των κτιρίων εξυπηρέτησής της (ΚΕΣ), των τεχνικών χώρων του Υ/Σ-2 της διασυνδετήριας Νο.5 και του C&C Άγ. Βασιλείου.

·       Κατασκευή σύγχρονου σύστηματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.

·       Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA).

·       Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.

·       Eπαλήθευση «EK» των υποσυστημάτων «υποδομή», «ενέργεια» και «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Γ) «Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 της υφιστάμενης μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και κατασκευή νέας παρακαμπτηρίου γραμμής στο Σ.Σ. Σοφάδων», προϋπολογισμού 58.710.000 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/10/2021, ημέρα Παρασκευή. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη.

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά: στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης, της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και του συστήματος ETCS L1 της υφιστάμενης μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής κανονικού εύρους Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα. Συγκεκριμένα:

·       Στην κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου 1 (level 1) της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας.

·       Στην υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης (εναέρια γραμμή επαφής 25 kV/50Hz, ενός Υποσταθμού Ισχύος Έλξης 2X15 MVA), και τηλεδιοίκησης (SCADA), της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας και την προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης με τις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις.

·       Στην κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

·       Στην συμπλήρωση της περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής.

·       Στην προσθήκη συστήματος κύλισης βελόνης (κυλισιοτριβείς - ράουλα) στις αλλαγές τροχιάς που θα ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης.

·       Στην κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με την συμβατική μέθοδο της σκυρογραμμής (σιδηροτροχιές επί σκύρων) στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ (ΧΘ 14+250 – ΧΘ 14+900 περίπου).

·       Στην κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη και στην εγκατάσταση σε αυτήν φωτισμού και δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα..

·       Στις εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτηρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας, όπου θα στεγασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν κυρίως σε εσωτερικές διαμορφώσεις και διαρυθμίσεις, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις καλύψεων, τελειωμάτων και μονώσεων, αντικαταστάσεις κουφωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων.

·       Στην εγκατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης αλλαγών τροχιάς στις αλλαγές του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου με τροφοδότησης τους από την Εναέρια Γραμμή Επαφής.

·       Στην αντικατάσταση 38 υφιστάμενων ΑΣΙΔ και την προσθήκη ενός επιπλέον ΑΣΙΔ στην χ.θ. 61+250.

·       Στην επαλήθευση CE των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας.

·       Στην επαλήθευση CE του υποσυστήματος «υποδομή» για την γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ και την αποβάθρα στον Σ.Σ. Σοφάδων.

·       Στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάση των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία του ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβληθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη ΡΑΣ, χωρίς πρόσθετο κόστος. Η αρχή του Έργου τοποθετείται στο σταθμό Παλαιοφάρσαλος (Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Π-Π ή Χ.Θ. 0+000, μέτρηση Π-Κ) και το τέλος στο σταθμό Καλαμπάκα (Χ.Θ. 80+441, μέτρηση Π-Κ στο πέρας του Σ.Σ. Καλαμπάκας). Το συνολικό μήκος του άξονα της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα είναι 80,4 χιλιόμετρα.

Δ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» (Α.Δ. 1511) προϋπολογισμού 67.720.500,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/10/2021, ημέρα Παρασκευή.

Το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά γενικότερα στην:

·       Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης με δύο υποσταθμούς τροφοδοσίας 150kv/25kv/50Hz ισχύος 2Χ15MVA και συστήματος εναέριας γραμμής επαφής 25 kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA) από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας.

·       Φύτευση των χώρων πλησίον των υποσταθμών σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

·       Εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων και συστήματος σταθμών μέτρησης θορύβου που απαιτούνται βάσει των περιβαλλοντικών όρων του έργου και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ορίων θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.

·       Εγκατάσταση παθητικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων και σημάτων σιδηροδρομικών συστημάτων.

·       Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών - Passenger Information System (PIS).

·       Εγκατάσταση Συστήματος Ανακοινώσεων, Κλήσεων Ανάγκης και Ενδοεπικοινωνίας - Public Address, Emergency Communication (PA/ΕC).

·       Εγκατάσταση Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στις Σιδηροδρομικές Σήραγγες του τμήματος γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη.

·       Εγκατάσταση Σήμανσης Στάσεων και Σταθμών του τμήματος.

·       Στην επαλήθευση «ΕΚ» των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «υποδομή» της γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη, στην έκταση και στα σημεία που έχει εφαρμογή στο παρόν έργο.

Στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάση των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία του ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβληθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη ΡΑΣ, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Η σημασία των έργων

Σύμφωνα με όσα έχει αναδείξει η ίδια η ΕΡΓΟΣΕ, τα δύο έργα αφορούν στην ολοκλήρωση της νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής του δικτύου Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα, που εντάσσεται στη γραμμή Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Σύνορα και συνδέεται με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αποτελούν τμήμα των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα, που αποσκοπούν στον περιορισμό των ατυχημάτων, τη βελτίωση των ελληνικών μεταφορών με σιδηρόδρομο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου. Τα έργα αυτά στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Το έργο της Β΄ φάσης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως έργο υποδομής απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων του Νομού Αττικής, ενώ ήδη υλοποιούνται έργα βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής στο τμήμα από Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά έως το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και στο τμήμα του από τις Τρεις Γέφυρες έως τον Σταθμό Άνω Λιοσίων (σύνδεση με Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων). Ειδικότερα, η Β΄ φάση ανάπτυξης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών αφορά την αναπροσαρμογή της γραμμολογίας, ανακατασκευή των λειτουργικών του στοιχείων (αποβάθρες, διαβάσεις πεζών κλπ.), εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, και παράλληλη κατασκευή των απαραίτητων υποδομών (θεμελιώσεις) για τα κτιριακά έργα που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

Το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και ETCS επί της μονής σιδηροδρομικής γραμμής που ξεκινά από τον Παλαιοφάρσαλο, περνά από Καρδίτσα και Τρίκαλα και καταλήγει στην Καλαμπάκα. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, θα κατασκευαστεί αποβάθρα στην περιοχή των Σοφάδων, θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτηρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας καθώς και αντικατάσταση 38 υφιστάμενων ΑΣΙΔ με την προσθήκη ενός νέου ΑΣΙΔ επιπλέον.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Οκτώβριο η κατασκευαστική «μάχη» για τα projects των 374 εκατ. ευρώ

ΕΡΓΟΣΕ: Δημοπράτηση 4 έργων για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, αξίας 373,9 εκατ. ευρώ