Ελλάδα
15-03-2021 | 09:05

«Γέφυρα 2»: Τι έχουν λαμβάνειν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις ως επιδότηση δανείων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
«Γέφυρα 2»: Τι έχουν λαμβάνειν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις ως επιδότηση δανείων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 31 Μαΐου πρόκειται να λάβουν τις πρώτες κρατικές επιδοτήσεις από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχειρηματικό δάνειο που είναι εξυπηρετούμενο. Η καταβολή της επιδότησης θα ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης. Αυτή θα ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Το ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου, τα ανώτατα ποσά που δικαιούνται οι επιλέξιμοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις και το χρονικό διάστημα καταβολής της κρατικής επιδότησης που θα διαρκεί για 8 μήνες, ορίζονται στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορOνοϊού Covid-19» που αναμένεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 80% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

- 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους

- 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 70% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 60%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

- 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους

- 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα καιεπιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που έχουν καταγγελθεί

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 40% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 30%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

- 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους - 2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 7.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

- 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 1.800.000 ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση.

Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση το ποσό των 225.000 ευρώ.

Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό ποσό της δημόσιας προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση τα 270.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ενισχύσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 και έχουν επιστραφεί πριν την 31 η Δεκεμβρίου 2021 δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 1.800.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.