Η Αικατερίνη Ονουφριάδου ορίστηκε νέα εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου της Attica Bank όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ζαχαρούλας Παπαθεοδώρου.

Η ενσωμάτωση της κ. Ονουφριάδου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. θα γίνει στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.