Το 35,3% των φορολογουμένων που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο 9μηνο 2019, δικαιώθηκαν και γλίτωσαν πρόστιμα και προσαυξήσεις που τους είχαν επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών λειτουργεί ως ένα στάδιο διαιτησίας ανάμεσα στον φορολογούμενο και στη φορολογική διοίκηση, ώστε αφενός να προστατεύεται ο φορολογούμενος από τυχόν λάθη ή αυθαιρεσίες των ελεγκτών και αφετέρου να καταλήγουν στα φορολογικά δικαστήρια λιγότερες φορολογικές υποθέσεις.

Όποιος φορολογούμενος αμφισβητεί πράξη της φορολογικής διοίκησης πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, πρέπει να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο διάστημα αυτό δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο φορολογούμενος, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη). Οι φορολογούμενοι, των οποίων οι προσφυγές απορρίπτονται ρητώς ή σιωπηρώς, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο, εντός 30 ημερών.

Αν και η ενδικοφανής προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης της διοίκησης, ωστόσο δεδομένου ότι  έχει καταβληθεί το 50% του αμφισβητούμενου ποσού κατά την άσκηση της προσφυγής, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο 50%.

Το ποσοστό της δικαίωσης των φορολογουμένων που κατέθεσαν ενδικοφανής προσφυγή ανήλθε στο 9μηνο 2019στο 35,3%. Συγκεκριμένα, στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 υποβλήθηκαν 5.808 προσφυγές στη ΔΕΔ, εκ των οποίων εξετάστηκαν οι 5.553. Από αυτές δικαιώθηκαν στο σύνολο ή εν μέρει οι 1.936 και απορρίφθηκαν ρητώς ή σιωπηρώς οι 3.617.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 87,7% των υποθέσεων εξετάσθηκαν εντός της προθεσμίας των 120 ημερών που προβλέπει ο νόμος.