Στην πρόσληψη 400 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

-  80 YE Εργατών/τριών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων
- 76 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ Κατηγορίας
- 44 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
- 37 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- 24 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει ΤΕ ή ΔΕ)
- 22 ΥΕ Φυλάκων
- 21 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει ΔΕ)
- 20 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Σαρώθρου)
- 20 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
- 12 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες) Στ Ειδικότητας
- 10 ΥΕ Καθαριστών/τριών
- 6 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
- 6 ΔΕ Οδηγών Γ Κατηγορίας με Αδεια Οδήγησης Καλαθοφόρου
-4 ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού
- 4 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
- 4 ΠΕ Διοικητικού
- 4 ΠΕ Κοινωνιολόγοι
- 3 ΔΕ Οδηγών Γερανοφόρων
- 2 ΠΕ Πληροφορικής (εν ελλείψει ΤΕ)
- 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση soxproslipsi@athens.gr  από σήμερα 26 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο www.cityofathens.gr