Σε 400 έκτακτες προσλήψεις προσωπικού που θα εργαστεί για τέσσερις μήνες θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, καθώς λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού οι δομές που χρειάζονται άμεση ενίσχυση είναι οι υπηρεσίες Υγείας, Καθαριότητας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η σχετική απόφαση αναμένεται από μέρα σε μέρα, καθώς η κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου «απελευθέρωσε» τις προσλήψεις στους δήμους, λόγω της πανδημίας.

Η απόφαση βασίστηκε στο σκεπτικό ότι μεγάλο ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται στους δήμους θα βρεθεί μακριά από την εργασία του λόγω αδειών ειδικού σκοπού, αναρρωτικών αδειών κλπ. 

Την αρχή κάνει ο Δ.Αθηναίων, που θα προσλάβει το νέο προσωπικό στις εξής ειδικότητες:

- 80 YE Εργατών/τριών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων
- 76 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ Κατηγορίας
- 44 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
- 37 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- 24 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει ΤΕ ή ΔΕ)
- 22 ΥΕ Φυλάκων
- 21 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει ΔΕ)
- 20 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Σαρώθρου)
- 20 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
- 12 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες) Στ Ειδικότητας
- 10 ΥΕ Καθαριστών/τριών
- 6 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
- 6 ΔΕ Οδηγών Γ Κατηγορίας με Αδεια Οδήγησης Καλαθοφόρου
-4 ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού
- 4 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
- 4 ΠΕ Διοικητικού
- 4 ΠΕ Κοινωνιολόγοι
- 3 ΔΕ Οδηγών Γερανοφόρων
- 2 ΠΕ Πληροφορικής (εν ελλείψει ΤΕ)
- 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Το κόστος για τον Δήμο Αθηναίων από τις 400 προσλήψεις αναμένεται να είναι συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν στους πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επιπρόσθετα με τον χρόνο ανεργίας που θα καταθέσουν (μοριοδοτούνται 4 έως 12 μήνες).