Παρατείνεται έως τις 3 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.

Από σήμερα 1η Ιουνίου δίνεται η δυνατότητα στις δηλώσεις παράτασης αναστολής συμβάσεων να συμπεριλαμβάνονται, τόσο οι περιπτώσεις εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή για το μήνα Μάιο, όσο και οι περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας των οποίων οι αναστολές διακόπηκαν εντός του μήνα Μαΐου.

Από σήμερα εξάλλου θα τεθεί σε λειτουργία έντυπο ορθής επανάληψης δήλωσης παράτασης αναστολής συμβάσεων, στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα για συμβάσεις εργαζομένων που δηλώθηκαν σε παράταση αναστολής για ολόκληρο το μήνα Μάιο, να δηλωθεί ότι διακόπηκαν οριστικά εντός του μήνα Μαΐου.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο ανέρχεται στα 534 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο τέθηκαν σε αναστολή οι συµβάσεις 800.000 και πλέον µισθωτών. Τον Ιούνιο το εργαλείο θα είναι διαθέσιµο µόνο:

- για όσους παραµένουν κλειστοί µε εντολή δημόσιας αρχής
- για τους κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού.

Έχουν με άλλα λόγια τη δυνατότητα ακόµη και να µην επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις των 5 αυτών κλάδων για µια δοκιµαστική περίοδο, διατηρώντας το σύνολο των µισθωτών τους σε αναστολή. 

Ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν να θέσουν σε αναστολή έως και το 100% των εργαζοµένων τους και οι τελευταίοι να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ εφόσον τελούν σε αναστολή ολόκληρο τον Ιούνιο.  Για κάθε ηµέρα που παραµένουν σε αναστολή δικαιούνται 17,8 ευρώ και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονοµαστικού τους µισθού από το κράτος.

Για παράδειγµα σε εστιατόριο που επανεκκινεί τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου και διατηρεί το 80% των εργαζοµένων του σε αναστολή όλο τον Ιούνιο, οι µισθωτοί αυτοί θα λάβουν 534 ευρώ. Αν η αναστολή τους διαρκέσει µόνο 15 ηµέρες, θα λάβουν 267 ευρώ κ.ο.κ.

Οι υπόλοιποι εργαζόµενοι περνούν στο µισθολόγιο του εργοδότη και µπορούν να µπαίνουν στο νέο σχήµα της εκ περιτροπής (προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας) εργασίας και στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Τον Ιούλιο μπορούν να επωφεληθούν του μέτρου όλες οι επιχειρήσεις, εκτός της εστίασης.