Σε αναπροσαρμογές επιτοκίων προβαίνει η Eurobank οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 02/12/2019.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Eurobank:

  • Καταθέσεις

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά 0,07 της μονάδας (7 μονάδες βάσης) κατά μέσον όρο.

  • Δάνεια

Το επιτόκιο Ανοιχτού Δανείου Καταναλωτικής Πίστης μειώνεται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.