Πολύ υψηλά θέτουν τον πήχη της μείωσης των κόκκινων δανείων για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου τις προηγούμενες ημέρες.

Οι τράπεζες υπόσχονται υπερδιπλάσια περικοπή των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο και, συγκεκριμένα, 16 δισ. ευρώ από 67 δισ. ευρώ περίπου που απομειώθηκαν τα NPEs το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank κατόρθωσαν μείωση 2,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς με 1,2 δισ. ευρώ και τελευταία κατατάσσεται η Alpha Bank με 700 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος αυτός είναι αισθητά αναθεωρημένος προς τα επάνω, σε σύγκριση με τους επιχειρησιακούς στόχους που κατέθεσαν τα πιστωτικά ιδρύματα στον SSM ύψους 16 δισ. συνολικά για τον κλάδο το 2019. Το ότι οι τράπεζες έχουν πατήσει «γκάζι» φέτος επιβεβαιώνεται και από την περυσινή μείωση, η οποία διαμορφώθηκε στα 14 δισ. ευρώ -αισθητά χαμηλότερα από τον στόχο των 23 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.

bog

Πού στοχεύει κάθε τράπεζα για το δεύτερο εξάμηνο 2019

  • Eurobank: Δρομολογεί το μεγαλύτερο «ψαλίδι» στα κόκκινα δάνεια μέσω της συναλλαγής Pillar -της μεγαλύτερης τιτλοποίησης ενυπόθηκων δανείων που πραγματοποιείται στη χώρα, συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ, γνωστή ως «Cairo». Την περασμένη Παρασκευή, η διοίκηση ανακοίνωσε την έγκριση της μικρότερης τιτλοποίησης 1,8 δισ. ευρώ, με την ονομασία «Pillar» -της πρώτης τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων. Συνολικά για το δεύτερο εξάμηνο, η Eurobank στοχεύει σε μείωση των NPEs 7,9 δισ. ευρώ, καθώς τα 1,1 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προέλθουν από οργανική μείωση.
  • Alpha Bank: Μετά την περιορισμένη μείωση των NPEs το πρώτο εξάμηνο, η Alpha Bank ανεβάζει «ταχύτητα» με δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων που αναμένεται να μειώσουν το τοξικό της χαρτοφυλάκιο κατά 3,7 δισ. ευρώ τους προσεχείς μήνες. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα (Neptune) ύψους 1,8 δισ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο Orion που αφορά σε τιτλοποίηση δανείων λιανικής με εξασφαλίσεις σε ακίνητα συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η τράπεζα εκτιμά ότι θα καταγραφεί  οργανική μείωση 1,1 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα.
  • Εθνική Τράπεζα: Θέτει τον πήχη της μείωσης στα 1,8 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, ενώ πιο δυναμικά αναμένεται να μπει στο «παιχνίδι» το πρώτο εξάμηνο του 2020, στοχεύοντας σε μείωση 4,6 δισ. ευρώ. Για το επόμενο εξάμηνο, πάντως, τα NPEs αναμένεται να μειωθούν κατά 1,2 δισ. μέσω δύο πωλήσεων, ενός χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων ύψους 300 εκατ. ευρώ και ενός δεύτερου με επιχειρηματικά δάνεια ύψους 900 εκατ. ευρώ.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα θέτει τον πήχη η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αναμένεται να προβεί σε μη οργανική μείωση (πωλήσεις) ύψους 1 δισ. ευρώ. Για το δεύτερο εξάμηνο στοχεύει συνολικά σε μείωση 2,3 δισ. ευρώ, ενώ θα πατήσει «γκάζι» το 2020 με την πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ.