Για σχεδόν τρία χρόνια ο τομέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, οδηγούσε στη σταδιακή ανάδειξη μια νέας για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτικής αγοράς για ακίνητα οικιστικής χρήσης. 

Ως απόρροια της νέας αυτής δυναμικής, οι πράξεις αγοραπωλησιών οικιστικών ακινήτων, σε συγκεκριμένες μάλιστα θέσεις οι οποίες παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως υποβαθμισμένες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, αυξήθηκαν σημαντικά, συμπαρασύροντας τοπικά τις τιμές. 

Οι υψηλότερες αποδόσεις οι οποίες εξασφαλίσθηκαν μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων εν πολλοίς συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση του χάρτη των τιμών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα με αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Ωστόσο, ο κορoνοϊός ήλθε να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και συνακόλουθα τα δεδομένα στην κτηματαγορά. Εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb βλέποντας την σεζόν να χάνεται επιλέγουν τις μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας για 3 ή 6 μήνες ή ακόμα και για 1 έτος.

Αυτό ωστόσο δεν ισχύει για τους ιδιοκτήτες σε συνοικίες όπως η Πλάκα, το Θησείο, το Κουκάκι και το εμπορικό τρίγωνο που κρατούν η στάση αναμονής και δεν επιστρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις.

Το ευτύχημα για την κτηματαγορά είναι πως παρά την ευφορία της τελευταίας διετίας η οικοδομική δραστηριότητα για νέα έργα ανάπτυξης παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και οι όποιες επενδύσεις αφορούσαν κυρίως στην αναβάθμιση του υπάρχοντος αποθέματος παρά στην κατασκευή νέων ακινήτων.