Καρπούς αποδίδει από ό,τι φαίνεται ο νέος τρόπος διακανονισμού της ΔΕΗ ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, έως την 25η Οκτωβρίου, περισσότεροι από 37.200 πελάτες έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των διακανονισμών αφορά σε οφειλές έως 1.000 ευρώ ενώ το συνολικό ποσό που διακανονίστηκε υπερβαίνει τα 55.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της επιχείρησης, στο σύνολο των ρυθμίσεων, περισσότερες από 12.000 έγιναν τηλεφωνικά με την απλοποιημένη διαδικασία στο 11770 και αφορούν στο διάστημα 8/10/2019-25/10/2019.