Μέτα την εκλογή τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία προχώρησε την Τρίτη,  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Creta Farms,  η εταιρεία ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι ανατέθηκαν στα μέλη οι παρακάτω ιδιότητες:  

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη  

2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου,

3.  Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο κ. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου
 
Επισημαίνεται παράλληλα ότι η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, «ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025».

Πλέον σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις των τραπεζών με τον προτιμητέο επενδύτη ο οποίος θα αναλάβει την εταιρεία και την εξυγίανση της. Η υπογραφή με τον επενδυτικό σχήμα που θα αναλαβει τις τυχές της εταιρείας θα είναι το πρώτο βήμα για έναρξη του σχεδίου εξυγίανσης το οποίο και θα εγκριθεί σε νέα έκτακτη γενική συνέλευση.