Jefferies: Ολοταχώς προς υψηλότερα επίπεδα οι ελληνικές τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι - Κορυφαία επιλογή η Εθνική

Ανδρέας Βελισσάριος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Jefferies: Ολοταχώς προς υψηλότερα επίπεδα οι ελληνικές τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι - Κορυφαία επιλογή η Εθνική
Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Jefferies. «Buy» και για τις τέσσερις με υψηλά περιθώρια ανόδου. Γιατί ξεχωρίζει την Εθνική Τράπεζα. Οι εκτιμήσεις στο «bullish», «bearish» σενάριο. Τι βλέπει για τα μερίσματα.

Μπορεί οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αποχαιρέτησαν το 2023 έχοντας καταγράψει ισχυρές διψήφιες αποδόσεις, ωστόσο, η Jefferies συνεχίζει να εντοπίζει περαιτέρω σημαντικά ανοδικά περιθώρια, αναβαθμίζοντας με «buy» σύσταση τις Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς - για την Εθνική Τράπεζα προυπήρχε - και αυξάνοντας τις τιμές στόχους.

Όπως τονίζει ο αμερικανικός οίκος, το re - rating θα συνεχιστεί και το 2024, αναμένοντας ένα μέσο επίπεδο ROTE για το 2025 στο 12% για τις ελληνικές τράπεζες ή 14% σε προσαρμοσμένη βάση, έναντι 13% για τον κλάδο και τη διατήρηση των θετικών επιδόσεων και για φέτος, μετά το δυναμικό περσινό έτος. «Με τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών να διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη P/TBV στο 0,6x 2024, υπάρχει η δυνατότητα για ένα re - rating προς το 0,8x P/TBV με βάση τις εκτιμήσεις μας για τον δείκτη ROTE», αναφέρει η Jefferies.

Παράλληλα, ο οίκος εκτιμά ότι τα beta καταθέσεων θα αυξηθούν το 2024, αν και από μια χαμηλότερη βάση, προσεγγίζοντας κατά μέσο όρο το 15% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 20% περίπου. Ωστόσο, με βάση την πλεονάζουσα ρευστότητα (LDRs της τάξεως του 70%) αναμένει ότι το υψηλότερο κόστος καταθέσεων θα συγκρατηθεί και θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των δανειοδοτήσεων. Επιπλέον, οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια τίτλων (15 - 20% του ενεργητικού τους) που μπορούν να επανεπενδυθούν με υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που τους προσφέρει μια περαιτέρω στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους στο μέλλον.

Οι αναλυτές εστιάζουν και στα οφέλη που καρπώνονται οι ελληνικές τράπεζες από τις χρόνιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης κόστους, διαθέτοντας πλέον από τους καλύτερους δείκτες απόδοσης στον κλάδο, ήτοι στο 40% περίπου, έναντι 60% περίπου κατά μέσο όρο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η χαμηλότερη βάση κόστους οδηγεί σε μια θετική λειτουργική μόχλευση που αναμένεται να υποστηρίξει την κερδοφορία και τις αποδόσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η διαδικασία απομείωσης των προβληματικών δανείων συνεχίζεται με την ποιότητα του ενεργητικού να βελτιώνεται και τους δείκτες NPEs να υποχωρούν σε ένα μέσο επίπεδο της τάξεως του 5% στα τέλη του τρίτου τριμήνου, με τις διοικήσεις να εμβαθύνουν στο ζήτημα της περαιτέρω εξυγίανσης και υποχώρησης του δείκτη (έναντι 14% στο τρίτο τρίμηνο του 2021 και 7% στο τρίτο τρίμηνο του 2022). Το κόστος κινδύνου άρχισε επίσης να εξομαλύνεται και να μειώνεται από τις 160 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο το 2018 - 2022, με προσδοκίες για κίνηση προς τις 80 μονάδες βάσης το 2023 και τις εκτιμήσεις της Jefferies να κάνουν λόγο για 65 μονάδες βάσης το 2025.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές τράπεζες θα επιστρέψουν στο δρόμο των χρηματικών διανομών (από τα κέρδη της χρήσης του 2023) με τα payout ratios να αυξάνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου (15% - 20% αρχικό επίπεδο) και τη μερισματική απόδοση να φτάνει στο 7% για το 2024 - 2025 (εκτίμηση Jefferies), η οποία ευθυγραμμίζεται με τον μέσο ευρωπαϊκό τραπεζικό όρο. «Οι τράπεζες θα έχουν πλεονάζοντα κεφάλαια 250 - 300 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τους στόχους CET1 το 2025 (κατά μέσο όρο περίπου 30% της κεφαλαιοποίησης τους), γεγονός που τους προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες και πιθανές ευκαιρίες επαναγοράς ιδίων, σε προαιρετική βάση».

Στα θετικά συγκαταλέγεται φυσικά και το μακροοικονομικό σκηνικό της χώρας, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει ένα σχεδόν διπλάσιο ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (λίγο πάνω από το 2% ετησίως κατά την περίοδο 2024 - 2025) έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την ανεργία να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών και την εταιρική κερδοφορία και την αύξηση των μισθών να συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που προσφέρει μια περαιτέρω δυναμική και στήριξη στις αναπτυξιακές προοπτικές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Jefferies, διατηρεί τη «bullish» θέση της για τις ελληνικές τράπεζες, αναμένοντας μέση άνοδο 40% από τα τρέχοντα επίπεδα αποτιμήσεων, αναβαθμίζοντας σε «buy» την Alpha, τη Eurobank και την Πειραιώς και διατηρώντας τη σύσταση «buy» στην Εθνική Τράπεζα που αποτελεί την κορυφαία επιλογή της, λόγω των καλύτερων μετρήσεων σε επίπεδο υποκείμενης κερδφοορίας, του χαμηλότερου δείκτη NPE και του υψηλού CET1. Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται στα 2,25 ευρώ για την Alpha Bank (από 1,10 ευρώ προηγουμένως), στα 8,80 ευρώ για την Εθνική (από 7,40 ευρώ προηγουμένως), στα 2,25 ευρώ για τη Eurobank (από 1,70 ευρώ προηγουμένως) και στα 4,45 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (από 3,10 ευρώ προηγουμένως).

- Alpha Bank: Upside σενάριο, τα 3 ευρώ για το 2025, με σωρευτικές προβλέψεις (LLR - αποθεματικά για ζημίες από δάνεια) στις 60 μονάδες βάσης, καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 2,5%, ROTE στο 16% και κόστος κεφαλαίου στο 16%. Το αρνητικό σενάριο (τιμή στόχος τα 1,10 ευρώ) προϋποθέτει καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 1,8%, ROTE στο 6% και κόστος κεφαλαίου στο 22%, με LLR στις 200 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 47% από 36% στο «bullish» σενάριο. Η Alpha Bank αναμένεται να διανείμει μέρισμα της τάξεως των 0,06 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση του 2023, και 0,12 ευρώ και 0,14 ευρώ ανά μετοχή στις επόμενες δύο (2024 - 2025).

- Eurobank: Upside σενάριο, τα 3 ευρώ για το 2025, με σωρευτικές προβλέψεις (LLR - αποθεματικά για ζημίες από δάνεια) στις 50 μονάδες βάσης, καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 2,8%, ROTE στο 21% και κόστος κεφαλαίου στο 14%. Το αρνητικό σενάριο (τιμή στόχος τα 1,25 ευρώ) προϋποθέτει καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 1,8%, ROTE στο 7% και κόστος κεφαλαίου στο 20%, με LLR στις 120 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 46% από 33% στο «bullish» σενάριο. Η Eurobank αναμένεται να διανείμει μέρισμα της τάξεως των 0,09 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση του 2023, και 0,12 ευρώ και 0,13 ευρώ ανά μετοχή στις επόμενες δύο (2024 - 2025).

- Εθνική Τράπεζα: Στο «bullish» σενάριο, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 12,60 ευρώ για το 2025, με σωρευτικές προβλέψεις (LLR - αποθεματικά για ζημίες από δάνεια) στις 30 μονάδες βάσης, καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 3%, ROTE στο 21% και κόστος κεφαλαίου στο 14%. Το αρνητικό σενάριο (τιμή στόχος τα 4,60 ευρώ) προϋποθέτει καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 1,8%, ROTE στο 6% και κόστος κεφαλαίου στο 20%, με LLR στις 100 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 47% από 31% στο «bullish» σενάριο. Η Εθνική αναμένεται να διανείμει μέρισμα της τάξεως των 0,29 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση του 2023, και 0,42 ευρώ και 0,44 ευρώ ανά μετοχή στις επόμενες δύο (2024 - 2025).

- Τράπεζα Πειραιώς: Upside σενάριο, τα 6,70 ευρώ για το 2025, με σωρευτικές προβλέψεις (LLR - αποθεματικά για ζημίες από δάνεια) στις 40 μονάδες βάσης, καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 2,4%, ROTE στο 16% και κόστος κεφαλαίου στο 14%. Το αρνητικό σενάριο (τιμή στόχος τα 2,10 ευρώ) προϋποθέτει καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό στο 1,8%, ROTE στο 6% και κόστος κεφαλαίου στο 20%, με LLR στις 150 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 40% από 32% στο «bullish» σενάριο. Η Πειραιώς αναμένεται να διανείμει μέρισμα της τάξεως των 0,06 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση του 2023, και 0,14 ευρώ και 0,21 ευρώ ανά μετοχή στις επόμενες δύο (2024 - 2025).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider