Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο εξάμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο εξάμηνο
Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο εξάμηνο.

Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο εξάμηνο, ενώ τον Απρίλιο 2023 έχει προταθεί διανομή μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,058 για τη χρήση 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 04.10.2023).

Ειδικότερα, τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 29,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 418 χιλ. ευρώ έναντι 378 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 25 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 59 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2023 ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 11,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνεδρίαση 95/04.08.2023 αποφάσισε την διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και θα προχωρήσει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023 (ημερ. Αποκοπής: 04.10.2023). Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για την χρήση 2023 καθώς αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες, που προβλέπεται από τη νομοθεσία να προταθεί ως διανομή προμερίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε δύο ισχυρά τρίμηνα με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο να ξεπερνούν τα 58 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 148%. Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος οι οποίες επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του.

Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε την καλύτερη ιστορικά επίδοσή του σε α΄εξάμηνο αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 297,3 εκατ. ευρώ (έναντι 88 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022), με διατήρηση της ανοδικής τάσης και για το δεύτερο μισό του έτους.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο α’ εξάμηνο 2023 ανήλθαν στα 189,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 37,5% έναντι 137,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 185,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 38,6%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν οριακά κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda Development: Αύξηση 90% στα EBITDA το α΄εξάμηνο - Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας στα mall

Intrakat: Επιστροφή στα κέρδη - Ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ

Αδυνατεί να βρει ρυθμό το Χρηματιστήριο - Νέες πιέσεις στα όρια των 1.200

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider