Πολλαπλή αναβάθμιση από τη Moody's για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Πολλαπλή αναβάθμιση από τη Moody's για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα
Σε αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας προχώρησε η Moody's, με το outlook να παραμένει θετικό.

Σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων και των τραπεζικών καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας σε «Ba2», από «Ba3», και των βασικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων σε «b1», από «b2» προχώρησε η Moody's, με το outlook να παραμένει θετικό.

Βασικός μοχλός για την αναβάθμιση της αξιολόγησης είναι η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, η οποία υποστηρίζει τις συνθήκες λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Αυτό οδήγησε τον Moody's να ανεβάζει το μακροοικονομικό προφίλ της Κύπρου σε «μέτριο-», από «αδύναμο+». Η υψηλότερη αξιολόγηση του μακροοικονομικού προφίλ υποδηλώνει επίσης τους μικρότερους κινδύνους για μια επι τα χείρω αναθεώρηση αλλά και ως προς τη σοβαρότητα των ζημιών μετά την πτώχευση των κυπριακών τραπεζών (δυνητικά ένα χαμηλότερο μέρος των καταθέσεων και άλλων υποχρεώσεων θα μπορούσε να διατρέχει κίνδυνο σε μια νέα μορφή εξυγίανσης). Συγκεκριμένα, το λειτουργικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτικό και οι πιστωτικοί κίνδυνοι υποχωρούν σταδιακά, γεγονός που οδηγεί τη Moody's να αναμένει χαμηλότερες ζημίες μετά την πτώχευση των κυπριακών τραπεζών.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν τις προσδοκίες της Moody's ότι οι δύο τράπεζες θα ενισχύσουν την κερδοφορία τους, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων, και θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την ποιότητα του ενεργητικού τους, παρά τον ενδεχόμενο σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL). Η θετική προοπτική για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων των τραπεζών αντικατοπτρίζει επίσης ένα δυνητικά υψηλότερο «buffer» από τα junior επίπεδα, καθώς βελτιώνεται η ορατότητα και η βεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές ομολογιακές εκδόσεις τους.

Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, η κυπριακή οικονομία έχει δει μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει ανακάμψει μερικώς από το σοκ της πανδημίας, χωρίς μια μόνιμη ζημιά, καθώς οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό και τα μέτρα στήριξης που έλαβαν οι αρχές της χώρας σταθεροποίησαν την οικονομία και μετρίασαν τον αντίκτυπο του «σοκ». Η Moody's αναμένει ανάπτυξη της τάξεως του 4,8% φέτος και του 2% το 2023 αντίστοιχα για την Κύπρο, υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώνεται στο 2,2% το 2022 και στο 0,9% το 2023. Επιπλέον, οι προοπτικές ανάπτυξης της Κύπρου παραμένουν σταθερές με μια εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 2,5 - 3%, σύμφωνα με τη Moody's.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι πιστωτικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντική πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 11,2% των συνολικών εγχώριων δανείων και απαιτήσεων τον Ιούνιο του 2022, από το ανώτατο όριο του 49,8% τον Μάιο του 2016. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις ως αποτέλεσμα των ακόμη υψηλών επιπέδων χρέους και του νομικού πλαισίου που διέπει τις κατασχέσεις που παραμένει ευάλωτο σε συχνές πολιτικές παρεμβάσεις.

Για την Τράπεζα Κύπρου, το υψηλότερο BCA αντανακλά τους μειωμένους κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας, εξαιτίας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, αλλά και των συνεχών βελτιώσεων της ποιότητας του ενεργητικού της τράπεζας. Συγκεκριμένα, η τράπεζα κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού της, ως αποτέλεσμα των οργανικών και των ανόργανων ενεργειών, με τα NPEs να μειώνονται σε pro-forma βάση στο 5,7% επί των ακαθάριστων δανείων τον Ιούνιο του 2022, από 25% στο τέλος του 2020, διατηρώντας παράλληλα ένα σταθερό δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) στο 14,2%, pro-forma για την τελευταία συναλλαγή πώληση NPEs και του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Οι προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας ενισχύθηκαν επίσης, υποστηριζόμενες από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για μείωση του κόστους.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται η Moody's και για την Ελληνική Τράπεζα επισημαίνοντας πως επωφελείται από τα σταθερά κεφαλαιακά «buffers» της, με δείκτη CET1 στο 19,6% τον Ιούνιο του 2022 και με μια ουσιαστική μείωση στα προβληματικά δάνεια του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, τα NPEs αντιστοιχούν στο 10,2% των ακαθάριστων δανείων, ή 3,6% εξαιρουμένων των NPEs στα οποία υπάρχουν εγγυήσεις από την κυβέρνηση. Αυτοί οι δείκτες είναι pro-forma για την πρόσφατη συναλλαγή πώλησης NPEs της τράπεζας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider