Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωσε νέα εθελούσια έξοδο – Πλαφόν αποζημίωσης 160.000 ευρώ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωσε νέα εθελούσια έξοδο – Πλαφόν αποζημίωσης 160.000 ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται στους εργαζόμενους που επηρεάζονται άμεσα από αλλαγές στο λειτουργικό μοντέλο ή/και οργανωσιακές αλλαγές της Τράπεζας ή/και απασχολούνται σε δραστηριότητες που τείνουν να μειώνονται ή να καταργούνται. Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος ξεκινάει από σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022. 

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του insider.gr. Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος ξεκινάει από σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται στους εργαζόμενους που επηρεάζονται άμεσα από αλλαγές στο λειτουργικό μοντέλο ή/και οργανωσιακές αλλαγές της Τράπεζας ή/και απασχολούνται σε δραστηριότητες που τείνουν να μειώνονται ή να καταργούνται.

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έως και την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης προσαυξημένο κατά 5%. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 160.000 ευρώ.

Πέραν της άμεσης αποχώρησης με λήψη αποζημίωσης, παρέχεται και εναλλακτική στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ετών μετ’ αποδοχών, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Αναλυτικά οι Όροι του Προγράμματος

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

2. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

3. Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 31η Αυγούστου 2022:

• Είχαν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
• Είχαν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
• Απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή οι απασχολούμενοι με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services

• Απασχολούνταν στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:
o Group Technology
o Agricultural Banking, Commercial Banking, Investment Banking, Large Corporate, Structured & Shipping Finance
o Οργάνωση & Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου
o Group Data Management & Analytics
o Customer Value Management
o Transformation & Business Strategy
o Corporate & Shipping Credit

• Είχαν τους παρακάτω ρόλους:
o Personal Banking Officer
o Small Business & Professional Officer
o Private Banker
o Private Banking Center Leader

Επιπλέον από τη Μονάδα του Group Risk Management, εξαιρούνται όσοι ρόλοι εμπλέκονται άμεσα σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσης και σε διαγνωστικούς ελέγχους.

• Απασχολούνταν στα Καταστήματα των νησιών Αργοσαρωνικού και στους Νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδος, Σάμου, Χίου και Κεφαλληνίας.

• Απασχολούνταν στα παρακάτω Τμήματα Διοίκησης:
o Υπηρεσίες Καθαριότητας
o Υπηρεσίες Ασφάλειας

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής.

Δικαίωμα συμμετοχής, ανεξαρτήτως Μονάδας / Καταστήματος / Νομού και θέσης εργασίας – δηλαδή ΔΕΝ εμπίπτουν στην ανωτέρω ενότητα των εξαιρέσεων - έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 1963 και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

4. Αποζημίωση Επιλογές Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση
Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

I. Ηλικία και Υπηρεσία
Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Δεκεμβρίου 2021), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης που προκύπτει από το εύρος υπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022).

II. Προσαύξηση Μικτών Μισθών

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα σε Μονάδες Διοίκησης / Δίκτυο Καταστημάτων, προβλέπεται προσαύξηση μικτών μηνιαίων μισθών1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο (Ι), ως εξής:

α. Για τις Μονάδες Διοίκησης
Ηλικία έως 45 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Ηλικία από 46 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

β. Για το Δίκτυο Καταστημάτων
Ηλικία έως 43 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Ηλικία από 44 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

III. Επιπλέον Μικτοί Μισθοί σε συγκεκριμένες Μονάδες και Καταστήματα

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα στις Μονάδες Διοίκησης του Πίνακα 3. και στα Καταστήματα του Δικτύου συγκεκριμένων Νομών του Πίνακα 4. προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση τριών (3) μικτών μηνιαίων μισθών στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ), ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τους όρους της εθελουσίας στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στα 43,4 δισ. αυξήθηκαν τα «φέσια» στο ΚΕΑΟ το α' εξάμηνο - Πλεόνασμα 734 εκατ. για τον ΕΦΚΑ

«Καμπανάκι» για ελλείψεις στα λιπάσματα και στο βάθος... νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Τουρισμός: Δεν κάλυψε ο Αύγουστος το χαμένο έδαφος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόγραμμα Εθελουσίας Τράπεζα Πειραιώς

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

11:20

Reuters: «Έρχονται» μπλακάουτ στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη

11:16

Υποχωρεί και πάλι η στερλίνα - «Ξεθωριάζει» η ώθηση της BoE

11:11

H&M: Σημαντική μείωση των κερδών μετά την αποχώρηση από τη Ρωσία

10:59

Συμφωνία ΔΕΠΑ - TotalEnergies για προμήθεια LNG έως και τον Μάρτιο

10:46

Η Γαλλία τιμά την Πρόεδρο του «ΜΑΝΑ», Randa Ghandour

10:42

Chevron: Αλλάζει έδρα μετά από 20 χρόνια

10:37

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων στο α' εξάμηνο - Στα 44 εκατ. ευρώ τα κέρδη

10:30

Dimand: Δημιουργεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα

10:28

Απώλειες στις ευρωαγορές - Άνω του 1% χάνει ο Stoxx 600

10:15

ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% - Κρίσιμες ομιλίες σήμερα

10:10

Μητσοτάκης: Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο κι όχι γκρίζο -Όποιος τα παραβιάζει, τιμωρείται

10:08

«Δυνατή» πρεμιέρα για τη μετοχή της Porsche, άνω του στόχου η τιμή

10:07

Grow the future through eLearning: Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του δημιουργού του Moodle, Δρ Martin Dougiamas

09:49

ΕΡΓΟΣΕ: Ξεκινάει ο ανταγωνιστικός διάλογος για τα σιδηροδρομικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ

09:42

Η Αθήνα απαντά στις προκλήσεις της Άγκυρας - Νέα αντίδραση από Στέιτ Ντιπάρτμεντ

09:40

Ουγκάντα: Όχι lockdown λόγω Εμπόλα, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Μουσέβενι

09:32

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ίαν πλήττει τη Φλόριντα με καταστροφική μανία

09:15

ΕΥΑΘ: Συρρίκνωση σε κύκλο εργασιών και κέρδη μετά φόρων

08:49

Σκρέκας: Έρχονται προγράμματα «Αλλάζω συσκευή», «Εξοικονομώ» και για επιχειρήσεις

08:48

Σε εκδήλωση της Google σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

08:39

ΕΕ: Νέα οδηγία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο νεοπλασμάτων

08:37

Διευρύνει την παρουσία του στην Ελλάδα ο Όμιλος της Radisson - Δυο νέα ξενοδοχεία έρχονται το 2023

08:36

ICGB Interconnector: Υπογράφηκε η άδεια λειτουργίας για το ελληνικό τμήμα του αγωγού IGB

08:33

Κομισιόν: Οι ελπίδες για συμφωνία της Γερμανίας, μοχλός πίεσης η βιομηχανία και το χαρτί της Τελωνειακής Ένωσης για την Τουρκία

08:32

Nord Stream: Και τέταρτη διαρροή εντοπίστηκε - Έχει διαρρεύσει το μισό και πλέον αέριο

08:20

Τουρκία: Προαναγγελίες για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα Κατεχόμενα

08:05

CDI Pfizer: Ορατό το «αποτύπωμα» από την επένδυση στη Θεσσαλονίκη

08:01

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για νησιά Αιγαίου: Κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για την ανάπτυξη του αμυντικού της εξοπλισμού

07:47

Συνομιλία Ερντογάν - Πούτιν σήμερα για ουκρανικά δημοψηφίσματα, πυρηνικό σταθμό στην Τουρκία

07:42

Δανία: Έχει ήδη διαρρεύσει το μισό αέριο των Nord Stream και Nord Stream 2