Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης

Newsroom
Μοιράσου το
Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης
Η τράπεζα επισημαίνει πως έχει ήδη ανακοινωθεί η περίοδος άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης (warrants) από τους υφιστάμενους μετόχους.

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank σύμρφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα επισημαίνει πως έχει ήδη ανακοινωθεί η περίοδος άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης (warrants) από τους υφιστάμενους μετόχους για το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022 με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως μετά τη λήξη της συνολικής διαικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αφού προηγηθεί η υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητες της Τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια, αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης αυτού. Πάγια πρακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο οριστικών και συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Με την από 13.12.2021 ανακοίνωσή της η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πληροφόρηση που έλαβε αναφορικά με τους βασικούς όρους της από 09.12.2021 Συμφωνίας μεταξύ των Μετόχων της Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ES GINI Investments LTD (η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε στην εν λόγω Συμφωνία από την εταιρεία RINOA LTD) και ΤΜΕΔΕ [εφεξής τα «Μέρη» ή οι «Βασικοί Μέτοχοι»], όπως της γνωστοποιήθηκαν.

Στην ετήσια οικονομική έκθεση για την χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, που δημοσιεύθηκε την 03.05.2022 γνωστοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στο επενδυτικό κοινό ότι τα Μέρη κοινοποίησαν στην Τράπεζα την από 18.04.2022 επιστολή τους στην οποία ανέφεραν ότι με βάση και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους από 09.12.2021 Συμφωνίας προτίθενται να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ενδεχομένως σε μία τρίτη εισφορά κεφαλαίου (από κοινού Δεύτερη Επένδυση). Βασική επιδίωξη όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και ταυτόχρονα, αφενός η μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και αφετέρου, η επέκτασή της σε νέες, επικερδείς δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα ενημέρωση που να τροποποιεί τα ανωτέρω.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 19.07.2022, 29.07.2022, 10.08.2022 και 16.8.2022 η Τράπεζα ενημερώνει εκ νέου το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 ως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 34/25.08.2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η περίοδος άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης (warrants) από τους υφιστάμενους μετόχους για το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022 με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ.

Μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 6 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της άνω περιγραφόμενης διαδικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αφού προηγηθεί η υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τη λήψη οριστικών και συγκεκριμένων αποφάσεων της Τράπεζας για το επιχειρηματικό πλάνο και το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, που θα ακολουθήσουν τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και την αξιολόγηση, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας, των πληροφοριών αυτών, καθώς και των εναλλακτικών διαθέσιμων επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η λήψη απόφασης για τη στρατηγική ένταξης στο Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης Ηρακλής 2 των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας.

Η διαδικασία λήψης εκθέσεων προκαταρκτικής πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολόγων αυτών έχει υλοποιηθεί μερικώς και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Η Τράπεζα Κύπρου απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την Lone Star Funds έναντι 1,51 ευρώ ανά μετοχή

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Δημήτρης Θεοδωρακάτος νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων

Όλες οι ειδήσεις

10:54

Η Eurolife FFH στρατηγικός συνεργάτης του TEDxPanteionUniversity

10:51

Macquarie: Το εμπορικό πλέονασμα του $1 τρισ. της Κίνας δεν σώζει το γουάν

10:50

Λέιν (ΕΚΤ): Φορολόγηση των πλουσίων και των υπερκερδών για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός

10:44

Ευρωαγορές: Rebound μακριά από τις ανησυχίες για τη στερλίνα

10:41

Τσίπρας για ενεργειακά: Η κυβέρνηση ταΐζει τον μηχανισμό της αισχροκέρδειας

10:37

Ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο με ευρωπαϊκό «αέρα»

10:35

Ζωγράφου: Πυροβολισμοί κοντά στην Πανεπιστημιούπολη

10:33

Θα οδηγήσει η Μελόνι σε αδιέξοδο την Ιταλία;

10:31

Ρωσία προς Δύση: Το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων «σίγουρα δεν είναι μπλόφα»

10:21

Η Σουηδία εξέδωσε προειδοποίηση για δύο διαρροές στον αγωγό Nord Stream 1

10:12

Mytilineos: Επεκτείνεται ταχύτατα στον τομέα έργων ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας

10:11

Γαλλία για νίκη Μελόνι στην Ιταλία: Να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Ντράγκι

10:03

Ν. Κορέα: Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Χάρις θα επισκεφθεί την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

09:57

Χατζηδάκης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους αναπήρους με τα Ψηφιακά Κέντρα

09:50

Έρευνα: Ο καφές αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία

09:50

Δωρεάν άθληση σε Αθηναίους πολίτες από τον Δήμο Αθηναίων

09:46

ΗΠΑ: Πιέσεις Μπάιντεν στις εταιρείες για να μειώσουν το οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές

09:32

Κάμψη στα κέρδη της βιομηχανίας στην Κίνα για το 8μηνο του 2022

09:21

Υγεία: Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό

09:21

Σμυρλής: Θετικό αφήγημα από κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων

09:18

ΗΠΑ: Η μερική διαγραφή των φοιτητικών χρεών θα είχε κόστος 400 δισ. δολαρίων

09:06

ΟΗΕ: «Ανθρωπιστική καταστροφή» στην Αϊτή

08:51

Ουκρανία: Σήμερα τα δημοψηφίσματα σε 4 περιφέρειες για προσάρτηση στη Ρωσία

08:48

ΥΠΕΞ της Γερμανίας: Να επιβληθούν νέες κυρώσεις στο Ιράν

08:42

Αυξάνει το αποτύπωμά της στον τομέα των Data Center η Lancom - Τα επόμενα σχέδια

08:33

Μπαράζ επενδύσεων και αναζήτηση νέων συνεργασιών για τον όμιλο Mantis – Ανοδικά ο τζίρος το 2021

08:31

Τουρκία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε εγκατάσταση της αστυνομίας στη Μερσίνη

08:22

POS παντού και online σύνδεση με ταμειακές μηχανές

08:18

NASA: Χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του - Πρωτιά για την ανθρωπότητα

08:15

Στον Καναδά τo μεγαλύτερo γεωθερμικό θέρετρο του κόσμου