Τεχνική Ολυμπιακή: Αυξημένος κύκλος εργασιών και επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία το 2021

Newsroom
Μοιράσου το
Τεχνική Ολυμπιακή: Αυξημένος κύκλος εργασιών και επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία το 2021
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021, ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε ποσό 0,356 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 4,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Αυξημένο κύκλο εργασιών και επιστροφή σε λειτουργικά κέρδη ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021 ανήλθε στο ποσό των 6,816 εκατ. ευρώ έναντι 0,539 εκατ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ναυλώσεων της θυγατρικής ROMA HOLDING LLC.

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021, ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε ποσό 0,356 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 4,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων- EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2021 ήταν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη 1,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,14 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε το 2021 στο ποσό των 154,35 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 116,16 εκατ. ευρώ το 2020, ποσοστό αύξησης περίπου 33%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την υπεραξία αποτίμησης των 7 πλοίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποτυπώνουν μονάχα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας των επενδύσεων που ενοποιούνται ολικά, καθώς το πλοίο ROMA συνεισέφερε στα ομιλικά αποτελέσματα μόνο για περίοδο 9 μηνών και οι λοιπές επενδύσεις αναμένεται να συνεισφέρουν εντός του 2022.

Ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής, παρόλο που το 2021 αποτέλεσε μία περίοδο αποκατάστασης της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, των έντονων πληθωριστικών πιέσεων και της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των άυλων, συνέχισε σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία εντός του έτους. Παράλληλα, με συνέπεια και προσήλωση στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος συνέχισε την απρόσκοπτη εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδόσεις του με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τεχνική Ολυμπιακή: Πλειοδότησε με άνω τω 2,5 εκατ. ευρώ για ακίνητο στο Κορωπί

Νέα οικονομική διεύθυνση για την Τεχνική Ολυμπιακή

Σε ποιους τομείς εστιάζει η Τεχνική Ολυμπιακή της οικογένειας Στέγγου