Επιχειρήσεις | Ελλάδα
29-11-2021 | 17:31

AVE: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο εννιάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
AVE
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αυξημένα κατά 32% ήταν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου AVE στο εννεάμηνο του 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 107,14 εκατ. ευρώ, έναντι 94 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, προερχόμενη από τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας

Η ανακοίνωση της AVE

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς και τις ενεργειακής κρίσης, η AVE Α.Ε. παρουσιάζει τα κύρια οικονομικά μεγέθη της κατά το γ΄ τρίμηνο, το εννεάμηνο της χρήσης 2021 και τις βασικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της.

Α. Τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εικόνα

Σημειώνεται η μείωση των πωλήσεων κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, προερχόμενη κυρίως από τη μείωση στις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας συνέπεια της έλλειψης πρώτων υλών στην βιομηχανία (microchips, ημιαγωγοί, χαλκός) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων (mobiles, tablets, laptops κτλ.). Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις μειωμένες πωλήσεις videogames και ταινιών στους τηλεοπτικούς σταθμούς, οδήγησαν σε μειωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο της περσινής χρήσης που εκφράζεται τόσο σε επίπεδο EBIT όσο και EBITDA.

Β. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προστιθέμενα σε αυτά του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021, ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 107,14 εκ. ευρώ, έναντι € 94 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, προερχόμενη από τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας. Οι επιδόσεις του ομίλου εμφανίζονται βελτιωμένες κατά το εννεάμηνο 2021, σε συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020. Οι δομικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της καθημερινότητας των πολιτών (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας. Ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είχε ως αποτέλεσμα την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 498,62 χιλ. έναντι ζημιών € 1,25εκ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 2,83 εκ έναντι € 2,15 εκ. για το 9μηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση 32%.

δ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανέρχεται σε € 8,58 εκ έναντι € 12,08εκ την 31.12.2020.

στ) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2021 σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθε στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31.12.2020, και διαμορφώθηκε στα €56,67εκ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες της διοίκησης για περεταίρω ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

η) Τέλος, το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε την 30.09.2021 σε € 93,26 εκ έναντι € 113,93 εκ. (-18,05%) την 31.12.2020, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του κλάδου των ψυχαγωγικών πάρκων και της μη ενσωμάτωσης στον όμιλο υποχρεώσεων που αφορούσαν στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό κλάδο.

Συνοπτικά τα παραπάνω δεδομένα για το εννεάμηνο, μαζί με τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής χρήσης, απεικονίζονται για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης στον πίνακα που ακολουθεί:

Εικόνα

Κατά το 4ο τρίμηνο του έτους, προβλέπεται μείωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων λόγω περιορισμού των παραδόσεων από τους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας έλλειψης πρώτων υλών στην βιομηχανία (microchips, ημιαγωγοί, χαλκός), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

Αναφορικά με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η μέχρι σήμερα πορεία και επιδόσεις του Ομίλου εμφανίζουν ανοδική εξέλιξη, σαν συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020 (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Ομίλου, εκτιμώντας ότι εντός του 2022 θα υπάρξει αποκλιμάκωσή της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.