Ελλάδα
21-09-2021 | 09:46

Ξεκινά η νέα εποχή της Chipita

Newsroom
Μοιράσου το
Ξεκινά η νέα εποχή της Chipita
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το «πράσινο φως» έλαβε κατά την χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της Chipita το προτεινόμενο σχέδιο διάσπασης της εταιρείας, με μοναδικό ζητούμενο το οποίο θα ξεκαθαριστεί να αποτελεί πλέον η ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω διάσπασης.

Ορίζοντας για την εξαγορά της εταιρείας από την Mondelez στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται και η διάσπαση είναι όλες οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί στο στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο χρόνος θα εξαρτηθεί κι από άλλους παράγοντες όπως οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις Επιτροπές Ανταγωνισμού, και μέχρι τότε οι δύο εταιρείες (Mondelez και Chipita) θα λειτουργούν ως ξεχωριστές οντότητες.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το σχέδιο διάσπασης που έχει δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας, στο μέλλον θα δημιουργηθεί η Chipita Global που θα περιλαμβάνει το κυρίως κομμάτι της Chipita και θα περάσει στην Mondelez, ολοκληρώνοντας το Mega deal των 2 δισ. δολαρίων μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και του πολυεθνικού ομίλου και η Chipita Foods. Η τελευταία θα παραμείνει στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις μετοχές της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας», αλλά και τη συμμετοχή της Chipita στο κοινοπρακτικό σχήμα με τη Britannia Industries, , Britchip, με το οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ινδία. 

Κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μία μετοχή που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods, με ονομαστική αξία 1 ευρώ εκάστη και 9,41951574207308 μετοχές στη Chipita Global, με ονομαστική αξία ένα ευρώ έκαστη. Κατ' επέκταση η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν στην Chipita Foods θα διαμορφώσει μετοχικό κεφάλαιο 85.397.691 ευρώ ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global θα καθοριστεί με βάση το ποσό της αποτίμησης μείον τα αποθεματικά και τα παρακρατηθέντα κέρδη που μεταβιβάζονται στην Chipita Global. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, το σύνολο του ενεργητικού της Chipita το οποίο θα μεταβιβασθεί στις δύο εταιρείες υπολογίστηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, μετά τις προσαρμογές τις οποίες διενήργησε η PwC στις λογιστικές αξίες των λογαριασμών του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 287,89 εκατ. ευρώ. 

Τι θα έχει η Chipita Global 

Επιπλέον των μετοχών της Chipita εξαιρουμένων αυτών που θα μεταβιβασθούν στην Chipita Foods, η Chipita Global θα αποκτήσει το σύνολο των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Chipita, τα δικαιώματα των σημάτων που ανήκουν στην Chipita, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την εδαφική περιοχή χωρών εκτός της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και τον βιομηχανικό εξοπλισμό εκτός ενός εργαστηρίου έρευνας.

Παράλληλα θα αποκτήσει το απόθεμα και όλους τους εισπρακτέους λογαριασμούς, προκαταβολές, προπληρωμές και λοιπές απαιτήσεις, εκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση Άδειας Τεχνολογίας και Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών στην Ινδία. Στην Chipita Global θα περάσουν κι όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί από τη Chipita, όλοι οι  τραπεζικοί λογαριασμοί και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Chipita, εκτός από όσα εξ αυτών απονέμονται στην Chipita Foods. 

Τέλος, βάσει του σχεδίου Κοινής Διάσπασης, η Chipita Global αποκτά όλες οι εκκρεμείς δικαστικές διαφορές, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, εκτός από τους Υπαλλήλους της Jewel, τα δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Chipita, εκτός από αυτά που έχουν κατανεμηθεί στην Chipita Foods.

Τι θα περάσει στην Chipita Foods

Από πλευράς της η Chipita Foods θα αποκτήσει μεταξύ άλλων τις 8.000 ονομαστικές μετοχές που κατέχει η Chipita στην Black Cherry Ανώνυμη Εταιρεία, όλες τις μετοχές που κατέχει η Chipita στην Chipita Holdings Limited, όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν ή σχετίζονται με τη σύμβαση κοινής επιχείρησης μεταξύ της Chipita (Διασπώμενης) και της Britannia Industries Limited («Σύμβαση Κοινής Επιχείρησης στην Ινδία») αλλά και τη σύμβαση άδειας τεχνολογίας και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών με ημερομηνία 21 Απριλίου 2017 μεταξύ της Chipita, της Britchip Foods Limited και Britannia Industries Limited. 

Επιπλέον θα αποκτήσει και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης της Chipita που υποστηρίζει την Κοινή Επιχείρηση στην Ινδία αλλά και όλα τα δικαιώματα παραγωγής, διανομής, εμπορίας, πώλησης προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών εκτός των σημάτων, για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που υπάρχει δραστηριότητα σήμερα (Ινδία, Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Μπουτάν, Μαλδίβες και Μυανμάρ) και για όσες της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα υπάρξει στο μέλλον. 

40 χρόνια ιστορία 

Να υπενθυμίσουμε ότι η Chipita ιδρύθηκε το 1973 από τους αδερφούς Γαβαλάκη με αντικείμενο την παραγωγή αλμυρών σνακς για την ακρίβεια γαριδάκια. Ωστόσο το 1986 ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος εξαγόρασε το 50% της εταιρείας αποκτώντας μέχρι το τέλος της δεκαετίας το υπόλοιπο 50%. Στις αρχές του 1990 στην Chipita εισέρχεται ο όμιλος Olayan και η εταιρεία κυκλοφορεί το ατομικό συσκευασμένο κρουασάν 7Days, το οποίο γίνεται και το σήμερα κατατεθέν της. 

Τα πρώτα βήματα εκτός Ελλάδας γίνονται λίγο αργότερα, συγκεκριμένα το 1995, όταν και ξεκινούν οι πρώτες παραγωγικές μονάδες εκτός Ελλάδας.

Μια ακόμα σημαντική στιγμή στην πολυετή ιστορία της έρχεται το 2006 όταν η Chipita συγχωνεύεται με τη ΔΕΛΤΑ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και δημιουργείται η Vivartia. Η συγχώνευση διαρκεί έως το 2010 όπου η Chipita πωλείται και επιστρέφει στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον όμιλο Olayan. 

Το 2015 η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα και το 2017 αποκτά και τον έλεγχο της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας» μέχρι και πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα στα τέλη Μαΐου όπου και ανακοινώνεται η εξαγορά της από την αμερικανική Mondelez International έναντι περίπου δύο δισ. δολαρίων (1,64 δισ. ευρώ).

Μέσα σε αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει αποκτήσει 8 ιδιόκτητα εργοστάσια με 38 γραμμές παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Σλοβακία ενώ διαθέτει έξι εργοστάσια που λειτουργούν μέσω στρατηγικών συνεργασιών (joint ventures) σε Ινδία, Μαλαισία, Μεξικό και Σαουδική Αραβία. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.