Ελλάδα
14-07-2021 | 07:55

Prodea Investments: «Πρεμιέρα» για τις δημόσιες εγγραφές του «πράσινου» ομολόγου

Prodea Investments: «Πρεμιέρα» για τις δημόσιες εγγραφές του «πράσινου» ομολόγου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ξεκινά σήμερα 14 Ιουλίου και ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή 16 του μήνα η δημόσια εγγραφή για την κάλυψη του «πράσινου ομολόγου» έως 300 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Prodea Investments. Το εύρος απόδοσης,  το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους (Πειραιώς, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, EUROBANK), και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι ανάμεσα σε 2,2% (κατώτατη απόδοση) και 2,6% (ανώτερη απόδοση), με ανθρώπους της αγοράς να κάνουν λόγο για «νούμερο» πέριξ του 2,5%, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από τις προσφορές των επενδυτών. Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ως κύριοι ανάδοχοι έχουν οριστεί οι Optima Bank – Euroxx.

Το ποσό της έκδοσης του 7ετούς διάρκειας ομολόγου θα κατευθυνθεί κατά βάση στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρίες ακινήτων, ύψους περίπου 415 εκατ. ευρώ και στην αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων της.

Η Prpdea ΑΕΕΑΠ, που ήδη έχει σημαντική θέση στον χώρο γραφείων (σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου άνω των 2 δις ευρώ), εστιάζει πλέον περαιτέρω επέκταση στα logistics, αλλά και στον οικιστικό τομέα, ιδίως στα νότια προάστια της Αττικής τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση, όπως και τον ξενοδοχειακό/τουριστικό, όπου ήδη έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο όχημα, την εταιρεία Mediterranean Hospitality Venture Limited (MHV).

Από τα έσοδα του ομολόγου 56 εκατ. θα δοθούν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που σχετίζεται με ακίνητο στην περιοχή της Παιανίας (γραφεία ΚΑΡΕΛΑ, μισθωμένα στην Cosmote).

Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή έως 236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για πράσινες επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται αποκλειστικά με τις πράσινες επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΕΑΠ έχει συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ για την προσεχή τριετία, το οποίο καλύπτεται ήδη κατά το ήμισυ από προσυμφωνημένα projects.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών το Δ.Σ. της ΑΕΕΑΠ αποφάσισε: την έκδοση κοινού ομολογιακού συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως 300.000.000 ευρώ, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:  

• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Prodea περιλαμβάνει πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρίες ακινήτων ύψους περίπου 415 εκατ., εκ των οποίων το 18% (ή 76,8 εκατ.) αφορά σε ακίνητα που η εταιρεία έχει ήδη ποσοστό ιδιοκτησίας από 35% έως 100%, ενώ 25% (ή 102,6 εκατ.) αφορούν επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο απόκτησης βάσει σχετικών υπογεγραμμένων προσυμφώνων ή/και δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί. Επιπλέον, 30% περίπου αφορούν επενδύσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας και για τις οποίες έχει συναφθεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ή/και διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή συζητούνται τα συμβατικά κείμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Περίπου το 52% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του Ομολογιακού ενώ 11% του επενδυτικού προγράμματος έχει ήδη καλυφθεί από την εταιρεία ως προκαταβολή ή συμμετοχή.

Σύμφωνα με την επενδυτική της στρατηγική, η Εταιρεία επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της ή των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, σε τύπους ακινήτων που αφορούν κυρίως σε χώρους γραφείων, κέντρα αποθήκευσης και διανομής (logistics) στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και επιλεκτικά σε γειτονικές της Ελλάδας χώρες, καθώς και σε ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Βιοκλιματικά / «Πράσινα» Ακίνητα

Σχετικά με τους γραφειακούς χώρους, ο Όμιλος στοχεύει, στην απόκτηση ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και τα οποία αναμένεται να πιστοποιηθούν κατά LEED. Ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά οπότε η Εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα, είτε συνεργάζεται με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (developers) μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των ακινήτων μέσω των επενδύσεων αυτών και έναρξη της εμπορικής τους εκμετάλλευσης από την Εταιρεία αναμένεται σταδιακά σε ορίζοντα διετίας αρχής γενομένης από την έναρξη της εκάστοτε επένδυσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου, βιοκλιματικού, πενταώροφου κτηρίου γραφειακής χρήσης το οποίο βρίσκεται στις οδούς Αιγιαλείας, Φραγκοκκλησιάς και Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι Αττικής, υλοποιείται μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Ανάπτυξη Φραγκοκκλησιά Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική ανακατασκευή και ενεργειακή μετατροπή του κτηρίου γραφείων επί της Λεωφ. Συγγρού 44, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Παράλληλα, η Εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας «PANTERRA Α.Ε» (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% «STIVALEOUS HOLDINGS LIMITED» του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 24 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Πέρα από τα υπό ανάπτυξη ακίνητα, σημειώνεται ότι το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ήδη πιστοποιημένα «πράσινα» ακίνητα, όπως το Κτήριο ΚΑΡΕΛΑ, το οποίο είναι το πρώτο συγκρότημα γραφείων στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση LEED («Leadership in Energy and Environmental Design») σε επίπεδο Gold, το κτήριο γραφείων που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής (Πόρου, Γαργηττού και παραπλεύρου της Λ. Σταυρού) το οποίο στεγάζει τις κεντρικές εγκαταστάσεις μηχανογράφησης και γραφεία της ΕΤΕ και το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά LEED σε επίπεδο Gold, καθώς και το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Έδρα της Εταιρείας το οποίο επίσης έλαβε πιστοποίηση LEED σε επίπεδο Gold και αποτελεί το πρώτο διατηρητέο κτήριο γραφείων στην Ελλάδα που έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση. Πέραν της πιστοποίησης κατά LEED, το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Έδρα της Εταιρείας είναι στη διαδικασία διεθνούς πιστοποίησης κατά το Well Building Standard, το οποίο επικεντρώνεται στην υγεία και ευεξία των ανθρώπων στα κτήρια.

Logistics

Αναφορικά με τα logistics, στόχος είναι να αποτελέσουν βασικό πυλώνα του Χαρτοφυλακίου της τα επόμενα χρόνια. Στρατηγική της είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Μεταξύ άλλων τον Δεκέμβριο του 2020 η ΑΕΕΑΠ υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «Θέτις Κτηματική – Εμπορική ΑΕ», ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθούν ακίνητα με χρήση κέντρων αποθήκευσης και διανομής.

Επιπρόσθετα, εντός του 2020, ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας 12,4 χιλ. τ.μ. με δυνατότητα ανέγερσης νέου όμορου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 3,0 χιλ. τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου μισθωμένο και χρησιμοποιείται ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής.

Οικιστικά Ακίνητα

Σχετικά με την κατηγορία των οικιστικών ακινήτων, ο Όμιλος διερευνά επιλεκτικές επενδύσεις σε προάστια της Αττικής με μεγάλη ζήτηση για υψηλής ποιότητας κατοικίες, για την αξιολόγηση των οποίων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η γεωγραφική περιοχή, η εμπορευσιμότητα, και οι ελκυστικές αποδόσεις. Σκοπός της Εταιρείας είναι να δημιουργήσει 55 κατοικίες υψηλής ποιότητας και αρχιτεκτονικής αισθητικής και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τις οποίες θα διαθέσει προς πώληση στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ξενοδοχειακός Κλάδος

Αναφορικά με επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, αυτές θα πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω της «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited» στην οποία η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 45%, η θυγατρική του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group, «Papabull Investments Limited», συμμετέχει επίσης με ποσοστό 45% και ο όμιλος εταιρειών Invel Real Estate, μέσω θυγατρικής της «Flowpulse Limited», με ποσοστό 10%. Εκτός από την συμμετοχή μέσω της MHV, η ΑΕΕΑΠ κατέχει επτά ξενοδοχεία προς μίσθωση, συνολικής δυναμικότητας 750 δωματίων από τα οποία δύο είναι υπό ανακατασκευή.

Από το σύνολο, τα τέσσερα λειτουργούν ή αναμένεται να λειτουργήσουν από τους μισθωτές υπό τη σημαία διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων μέσω σύμβασης franchise.

Σημειώνεται ότι εάν ληφθούν υπόψη και τα ξενοδοχεία The Landmark Nicosia (CTDC) και Aphrodite Hills (ΑΗ), η δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.611 δωμάτια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Prodea Investments: Στο 2,20%-2,60% το εύρος της απόδοσης του ομολογιακού δανείου