Ελλάδα
28-06-2021 | 09:21

Στα 884 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο της ΟΤΕ Estate

Στα 884 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο της ΟΤΕ Estate
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της ΟΤΕ Estate, θυγατρικής του ομίλου ΟΤΕ στον τομέα ακινήτων, σε εύλογη αξία ανήλθε για το 2020 σε 884 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζει σημαντική μεταβολή έναντι του 2019 αντικατοπτρίζοντας το κλίμα στην αγορά ακινήτων (αύξηση κατά 1,4 εκατ.). Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας το 2020 διαμόρφωσε τα κέρδη προ φόρων σε 28 εκατ. ευρώ, έναντι 86,2 εκατ. ευρώ κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρήσης

Αυτά αναφέρονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAIΡΕΙΑ στις 4 Ιουνίου 2021.

Τα έσοδα

Τα έσοδα από εκμίσθωση των ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρείας στις 31.12.2020 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση ανερχόμενα σε 51,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ενσωματώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας €0,34 εκατ.) στα μισθώματα από τρίτους. Τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων στην ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθαν σε 35.893.227 ευρώ, τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων στην COSMOTE σε 11.019.747 ευρώ, ενώ τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων σε τρίτους σε 3.109.950 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η συνολική μείωση των εσόδων από μισθώματα, εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης ανήλθαν στα €0,34 εκατ., ενώ μέχρι και τον 5ο του 2021 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε €0,17 εκατ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες στην αγορά ακινήτων η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη 10 νέων μισθώσεων με τρίτους συνολικής επιφάνειας 7.694 τ.μ. Συνεχίστηκε επίσης, το πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων των κτιρίων της εταιρείας.

Σημαντικά γεγονότα

Ανακαινίστηκαν συνολικά 13 κτίρια με συνολικό κόστος €0,9 εκατ. σε όλη τη χώρα (Αθηνάς, Ψαλίδι, Γέρακα, Ιεροσολύμων, Τούμπα, Έδεσσα, Κατερινη, Ναουσα, Ταραμπούρα, Καρόλου Ντήλ, Πλάκα Μήλου, Ρόδος, Χαλκείο Νάξου). Oι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου ΥΜΑ-ΝΥΜΑ συνεχίστηκαν κανονικά, έχοντας ενσωματώσει και τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις από την πανδημία COVID-19, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι το 2024. Η στατική ενίσχυση του κτιρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2021.

Το 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του Διοικητικού Μεγάρου με τον 13ο όροφο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, όπως και οι εργασίες ανακατασκευής του 12ου ορόφου αλλά και έναρξη των εργασιών στην Α πτέρυγα του κτιρίου (όροφοι 2ος-11ος). Συνεχίστηκαν επίσης οι μελέτες νομιμοποίησης/τακτοποίησης ακινήτων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 500 ακίνητα, έγιναν μελέτες αποκατάστασης νομιμότητας για 348 ακίνητα, μελέτες και άδειες για συντηρήσεις για 9 ακίνητα και λοιπές μελέτες και ενέργειες για 58 ακίνητα. Για το 2020, η Εταιρεία πραγματοποίησε την ετήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της για σκοπούς ΔΠΧΑ. Από το σύνολο των περίπου 2.300 ιδιοκτησιών, 400 από αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της.

Έτσι, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είναι €884 εκατ. (αύξηση κατά €1,4 εκατ. από την αξία του 2019). Το έργο της αποτίμησης διενεργήθηκε από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακινήτων Πειραιώς Real Estate A.E.

Η τηλεργασία

Στον κλάδο των ακινήτων, η τηλεργασία ήταν και παραμένει ένα πείραμα τα αποτελέσματα του οποίου ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά. Ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν θα επέλθουν ή όχι δομικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας (ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ εργαζομένων, βελτιστοποίηση χρήσης χώρων) και πώς αυτά θα επηρεάσουν τόσο το υφιστάμενο απόθεμα κτιρίων, όσο και το είδος των νέων κτιρίων που θα κατασκευαστούν. Το νέο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι στο πώς θα μοιάζει ο μελλοντικός χώρος εργασίας γραφείου και ποιες ανάγκες θα καλύπτει. Είναι πιθανό η ζήτηση να στραφεί σε σύγχρονα γραφεία με υψηλή ενεργειακή κλάση και πιστοποιήσεις (WELL, LEED κ.ά.), με εύκολη πρόσβαση και με μικτές αναπτύξεις που θα συνδυάζουν επιπρόσθετα οικιστικές χρήσεις και χρήσεις καθημερινών δραστηριοτήτων με δυνατότητα εξαερισμού επί 24ωρου βάσεως. Όλα αυτά επηρεάζονται από το πόσο μεγάλα θα είναι τα ποσοστά τηλεργασίας που θα παραμείνουν και το ποιες μεταβλητές θα επηρεάζουν τα ποσοστά αυτά.

Παρά την πανδημία στο μεγαλύτερο μέρος της χρήσης, σημαντικές εξελίξεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2020. Η αγορά κινήθηκε κυρίως από τις ΑΕΑΑΠ, με την Prodea και Trastor να οδηγούν τη σχετική κούρσα. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές συναλλαγές είναι η αγορά των νέων γραφείων της Generalli στη Λεωφόρο Συγγρού, η έναρξη των εργασιών στον Πύργο του Πειραιά, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά, καθώς και οι αγορές εκτάσεων στο Μαρούσι και των εγκαταστάσεων της Kodak στην ίδια περιοχή. Συνεχίστηκε επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον για κέντρα logistics. Διαμορφώνεται έτσι η τάση για νέους μοντέρνους, ενεργειακά αποδοτικούς χώρους γραφείων οι οποίοι και έχουν μεγάλη ζήτηση.

Η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «εστιάζει στην αξιοποίηση και στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, στην ελαχιστοποίηση των κενών χώρων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και συνεργάζεται με τις εταιρείες του Ομίλου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της βέλτιστης στεγαστικής πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών τους».

Οι προοπτικές για το 2021

Για το 2021, και έχοντας αφήσει πίσω μας τα αποτελέσματα της πανδημίας COVID-19 προβλέπεται ανάπτυξη στην αγορά ακίνητων αλλά με στροφή από τον παραδοσιακό τρόπο επένδυσης, οπότε και οι σχεδιαζόμενες ενέργειες θα επικεντρωθούν στα παρακάτω:

  • Υποστήριξη των στόχων που έχουν τεθεί και ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
  • Συνέχιση της ανακατασκευής του ΥΜΑ-ΝΥΜΑ
  • Συνέχιση της ανακατασκευής του Διοικητικού Μεγάρου
  • Υλοποίηση της στρατηγικής των σχεδιαζόμενων πωλήσεων και αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών για την δημιουργία αξίας για τον Όμιλο ΟΤΕ
  • Υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου για λογαριασμό του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με τις κτιριολογικές ανάγκες των χρηστών
  • Ανάπτυξη ενεργειακής στρατηγικής για τα μεγαλύτερα ακίνητα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
  • Συνεχή προσπάθεια μετασχηματισμού και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της Εταιρείας
  • Επίλυση νομικών και ιδιοκτησιακών θεμάτων σχετιζόμενα με τα ακίνητα της Εταιρείας
  • Περαιτέρω ψηφιοποίηση των λειτουργιών της Εταιρείας. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.