Μέχρι το τέλος του 2015 θα είναι έτοιμα τα πορίσματα των τεσσάρων υποομάδων εργασίας με αντικείμενο τη μεταποίηση τροφίμων, τον τουρισμό, τις εξορυκτικές δραστηριότητες, και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα περιλαμβάνουν την καταγραφή της υφιστάμενης κατάσταση στους συγκεκριμένους τομείς και θα αφορούν τις απαιτούμενες άδειες δραστηριοτήτων και του θεσμικού πλαισίου, την αποτύπωση της διαδικασίας σε διάγραμμα ροής, την καταγραφή των αδειοδοτουσών αρχών, την εκτίμηση του κόστους άδειας, την εκτίμηση του πλήθους αδειών ανά έτος και τον προσδιορισμός θεμάτων προς απλοποίηση.

Στόχος είναι ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών που κάνουν το ισχύον σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων πολύπλοκο και δαιδαλώδες ώστε άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάρτιση και τη θεσμοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο αποτελεί και μνημονική υποχρέωση της χώρας.

Την περασμένη Παρασκευή παρουσία της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρας Τζάκρη, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την απλούστευση της αδειοδότηση. Όπως δηλώνει η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη το έργο θα υλοποιηθεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα,το οποίο έχει αποτυπωθεί με συγκεκριμένα βήματα και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2016.

Όλο το πλαίσιο της απλοποίησης θα υλοποιηθεί ουσιαστικά στην τελική του φάση μέσα από το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους που θα προάγει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση του πολίτη, των επιχειρήσεων αλλά και των ελεγκτικών και επιτελικών δομών του κράτους.

Παράλληλα ολοκληρώνεται η διαβούλευση επί του σχεδίου της σύμβασης με την Παγκόσμια Τράπεζα, στελέχη της οποίας θα ξεκινήσουν άμεσα εντός του τρέχοντος μηνός τη συνδρομή του έργου της Διοίκησης.