Κεφαλαιακή ενίσχυση 600 εκατ. ευρώ πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς από την πρόταση ανταλλαγής ομολόγων μετά την αποδοχή της από τους πιστωτές του ομίλου.

Οι ομολογιούχοι που κατέχουν τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας 493 εκατ. ευρώ δέχθηκαν την ανταλλαγή των τίτλων τους με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας. Σε καμία σειρά ομολόγων το ποσοστό αποδοχής δεν έπεσε κάτω από το όριο που καθιστά υποχρεωτική τη μετατροπή τους σε μετοχές.

Το όφελος για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε 593 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω του οποίου θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες του βασικού σεναρίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 1,6 δισ. ευρώ θα αντληθούν από τη διάθεση κοινών μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.