Μόλις 18 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν  την τελευταία πενταετία μεταναστεύσει σε χώρες του εξωτερικού αναζητώντας εργασία. Σύμφωνα με την Κοινοτική, αλλά και την ελληνική νομοθεσία όσοι διαμένουν σε μια χώρα για περισσότερο από 6 μήνες τον χρόνο, θεωρείται πως κατά κανόνα έχουν τη φορολογική τους κατοικία εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα αυτή φορολογεί το εισόδημα που αποκτούν από την εργασία τους, αλλά και ότι έχει επίσης το δικαίωμα να φορολογεί το λεγόμενο παγκόσμιο εισόδημά τους.

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς του φορολογουμένους έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα ειδικά σε περιπτώσεις που η μετακίνηση τους για εργασία στο εξωτερικό έγινε το 2014, έτος που είχαν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε περίπτωση που φορολογούμενος θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, αλλά είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα δύναται να υποβάλλει τη δήλωση ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι την λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.

Με απλά λόγια όσοι μετέβαλαν την φορολογική του κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΓΓΔΕ διευκρίνισε πως και έγγαμες φορολογούμενες που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα και έχουν υποβάλει στις εφορίες εκκρεμή αιτήματα για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας, μπορούν, εφόσον κριθούν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγο τους, εφόσον αυτός είναι κάτοικος εξωτερικού, το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αποχώρησης και εφόσον έχουν μεταβάλλει την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014, το αργότερο 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώνεται πως οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φυσικών προσώπων βαρύνονται με πρόστιμο 100 ευρώ, αλλά και με προσαύξηση φόρου 0,73% ανά μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.