Νέα «βουτιά» 4,4% σημείωσαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι τιμές των εμπορικών καταστημάτων καθώς η κατάσταση του λιανεμπορίου δεν δείχνει προοπτικές ανάκαμψης. Kαλύτερη η είναι η εικόνων στα γραφεία όπου η πτώση ήταν οριακή ενώ οι τιμές ενοικίων έδειξαν μια μικρή αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν κατά 0,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2014, ενώ οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν μείωση 4,4% για το σύνολο της χώρας.

Αναλυτικά:

Δείκτης τιμών γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2015, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν κατά 0,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης επιβραδύνθηκε σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα εξάμηνα (-1,4% το α΄ εξάμηνο του 2014 και -0,5% το β΄ εξάμηνο του 2014). Πιο αναλυτικά, κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποχώρησαν κατά 1,0%, στη Θεσσαλονίκη κατά 4,9%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,6%, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2014, σε σχέση με το 2013, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 3,4% για το σύνολο της Ελλάδος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 3,1% για την Αθήνα, 5,0% για τη Θεσσαλονίκη και 3,4% για την υπόλοιπη Ελλάδα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης μισθωμάτων γραφείων

Το α΄ εξάμηνο του 2015, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία), έναντι μείωσης κατά 5,9% και 1,7% το α΄ και το β΄ εξάμηνο του 2014 αντίστοιχα.

Δείκτης τιμών καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2015, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν μείωση 4,4% για το σύνολο της χώρας, σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Οριακά αρνητική μεταβολή καταγράφηκε και το β΄ εξάμηνο του 2014 (-0,3%), ενώ το α΄ εξάμηνο του 2014 είχε καταγραφεί αύξηση 1,8%. Πιο αναλυτικά, το α΄ εξάμηνο του 2015 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,0%, 2,9% και 5,3% αντίστοιχα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2014 σε σχέση με το 2013, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 1,8% για το σύνολο της Ελλάδος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,8% για την Αθήνα, 1,2% για τη Θεσσαλονίκη και 0,3% για την υπόλοιπη Ελλάδα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2015 τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν κατά 1,8% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων καταστημάτων επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των αμέσως προηγούμενων εξαμήνων (-5,1% το α΄ εξάμηνο του 2014 και -8,4% το β΄ εξάμηνο του 2014).

Οι αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές και τα μισθώματα των γραφείων και καταστημάτων κατά γεωγραφική περιοχή δημοσιεύονται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.