Μετά την DBRS και η Standard & Poor's κινήθηκε αναλόγως διατηρώντας στο «BB-» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερό outlook, επιβεβαιώνοντας τα όσα μετέδιδε λίγες ώρες πριν το insider.gr. Η ύφεση στην Ελλάδα σύμφωνα με τον οίκο θα κλείσει στο 9% για το 2020, ανακάμπτοντας κατά 6,8% το 2021, και κατά 5,5% το 2022.

Παράλληλα, η ανεργία θα φτάσει το 19% για το 2020, προτού πέσει στο 17,9% το 2021. Ο οίκος προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 8,8% του ΑΕΠ το 2020 και 3,8% του ΑΕΠ το 2021.

Σε ότι αφορά το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος θα αυξηθεί το 2020, αλλά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία με ένα μεγάλο ταμειακό απόεθμα και ένα ευρύ φάσμα επιλογών χρηματοδότησης που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα.

Όπως σημειώνει ο οίκος θα προέβαινε σε υποβάθμιση της αξιολόγησης εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά ασθενέστερη από ό,τι αναμένει, διαβρώνοντας τα δημοσιονομικά αποθεματικά της κυβέρνησης και οδηγώντας σε σημαντική απόκλιση από τις τρέχουσες δημοσιονομικές προβλέψεις.

Από την άλλη, θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα αν η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία μετριαστεί και αναστραφεί η συνδεδεμένη τάση επιδείνωσης των στοιχείων του προϋπολογισμού. Επίσης αναβάθμιση θα μπορούσε να υπάρξει με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή οικονομικών πολιτικών για να αντιμετωπιστούν οι εναπομείνασες δομικές προκλήσεις για την οικονομία. Σε αυτό το σενάριο, η έκθεση των τραπεζών σε NPLs θα μειωνόταν σημαντικά.  

Επίσης η S&P τονίζει πως η θέση της χώρας σε όρους χρηματοδότησης έχει βελτιωθεί σημαντικά εντος του 2020 λόγω της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ ως ενέχυρα αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης.   Ενώ το πρώτο έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της πρόσβασης της χώρας στις αγορές με χαμηλό κόστος, το δεύτερο θα στηρίξει και θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και, εάν χρησιμοποιηθεί αποδοτικά, θα δράσει ως καταλύτης για περαιτέρω δομικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία.