Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Μεταξύ άλλων η ΠΝΠ ρυθμίζει το θέμα της έκπτωση 25% για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, το ζήτημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, το προσωρινό μέτρο της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ρυθμίζει, επίσης, την αναστολή των προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων, το θέμα της παράτασης ή αναστολής των προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα ζητήματα  της διαβίβασης στοιχείων δανειοληπτών, της διαδικασίας αποδοχής δωρεών.

Παράλληλα ρυθμίζει τα ζητήματα της μερικής καταβολής μισθωμάτων, της δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων, αλλά και την αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».