Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εμπορικών χρεογράφων ύψους 750 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού εξηγεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε απόφαση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την επιλεξιμότητα των χρεογράφων που εκδίδονται από την Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αξιολόγησε αρχικά την ανάγκη ανακούφισης των πιέσεων που προέκυψαν από την εξάπλωση του κορονοϊού και η οποία έπληξε έντονα τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στη συνέχεια, αξιολόγησε τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, αλλά και το γεγονός ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) εξαρτώνται από τη συνεχή εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων.

Παράλληλα, στάθμισε το ότι η Ελλάδα έχει επανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές, αλλά και πως η ΕΚΤ έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της χώρας  ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ΕΚΤ στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Βάσει της αξιολόγησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα είναι επιλέξιμα για αγορές στο νέο πρόγραμμα της κεντρικής τράπεζας.

Ήρε το όριο του 33%

Με την ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέστειλε τον περιορισμό που την εμπόδιζε να αγοράζει ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη, ενώ διεύρυνε και το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.