Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θεσπίζεται η διατήρηση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις περιπτώσεις της χορήγησης των θεσμοθετημένων αδειών πέραν των έξι ημερών/έτος. Με παλαιότερη ρύθμιση το επίδομα καταβάλλεται μέχρι σήμερα μόνο στους υπαλλήλους που τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε αυτούς που τελούν σε αναρρωτική άδεια έως έξι μέρες το χρόνο.

Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα για τα οποία η ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγματοποίησε σήμερα στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών δέχτηκε στο γραφείο του ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος ανέφερε ότι θα ικανοποιηθεί άμεσα και το αίτημα να μην υποβαθμίζεται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) το προσωπικό, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που έχει προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως η χορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν, την επέκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, τη διευκόλυνση καταβολής του ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) και γάλακτος παρελθόντων ετών σε χρήμα και την χορήγηση αυτών σε νέες ειδικότητες, τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, ο υφυπουργός τόνισε, ότι εισηγήθηκε την ένταξή τους στο νομοσχέδιο - σκούπα που προωθεί άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Γιάννης Μπαλάφας διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί υπ’ όψη και της ΠΟΕ-ΟΤΑ πριν την επίσημη διαβούλευση, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, για σχετικές παρατηρήσεις, όπως ανέφερε.

Στο μεταξύ, τα εργατικά ατυχήματα -συχνά θανατηφόρα- που συμβαίνουν κατά καιρούς στην τοπική αυτοδιοίκηση με θύματα κυρίως εργαζόμενους στην καθαριότητα, απασχόλησαν τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κώστα Πουλάκη και Ανδρέα Νεφελούδη αντίστοιχα.

«Σε συνεννόηση και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την πολιτική του ηγεσία - αναζητούμε λύσεις, ώστε να αποκατασταθούν αδικίες που υπάρχουν σε σχέση με τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, να λυθούν προβλήματα που αφορούν την παροχή μέσων ατομικής προστασίας (εξοπλισμός, γάλα κ.λπ.) και, γενικά, να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας», σημείωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Κώστας Πουλάκης. Ο ίδιος ζήτησε να διασφαλιστεί η περιοδικότητα των προβλεπόμενων ελέγχων για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και να αναζητηθούν από κοινού τρόποι βελτίωσης του συστήματος πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών στην εργασία.

Ο Ανδρέας Νεφελούδης, από την πλευρά του, ενημέρωσε ότι το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη αποστείλει σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ζητώντας την εντατικοποίηση των ελέγχων στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι στο πλαίσιο και της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία (2016 - 2020), που θα παρουσιαστεί σύντομα, θα προωθούνται σημαντικές θεσμικές αλλαγές στον τομέα της πρόληψης, με ειδικότερες προβλέψεις για το Δημόσιο Τομέα και, κυρίως, για τους ΟΤΑ.