Θεμιστοκλής Μπάκας

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας είναι Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Πιο πρόσφατα