Θανάσης Γιανναδάκης

Ο Θανάσης Γιανναδάκης είναι Δρ. μηχανολόγος μηχανικός, πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Μέλος Διοικούσας ΤΕΕ.