Πέτρος Στεριώτης

Ο Πέτρος Στεριώτης κατέχει τις ανώτατες πιστοποιήσεις των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος και Κύπρου και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στα Χρηματοοικονομικά του Philips University, Κύπρος. Εmail επικοινωνίας του Π. Στεριώτη: [email protected].