Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς

Ο Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς έχει δραστηριοποιηθεί σε κοινωφελείς οργανώσεις  και επαγγελματικά σταδιοδρομεί στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επί σειρά ετών εργαζόταν σε μεγάλο οργανισμό για τα παιδιά και σήμερα εργάζεται σε γνωστή τουριστική μονάδα της Αττικής. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜSc) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.