Χρυσάνθη Στέτου

Η Χρυσάνθη Στέτου είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ακολούθησε εξειδίκευση στη Δημοσιογραφία. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον τραπεζικό τομέα, μπήκε στο Internet και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Ασχολείται με τη δημοσιογραφία και τον κόσμο του Διαδικτύου από το 2013.  

Πιο πρόσφατα