Γιάννης Κίτης

Ο Γιάννης Κίτης είναι πολιτικός επιστήμονας, Διπλωματούχος ΣΕΘΑ, ΜSc London School of Economics. Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος  Κινήματος Αλλαγής.