Φώτης Κουρμούσης

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην ολοκληρωμένη διοίκηση οργανισμών, με έμφαση σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφόρου ανάπτυξης. Εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος στην Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA), στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP), στο υπουργείο Οικονομικών και στη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προώθηση επενδύσεων, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στο υπουργείο Γεωργίας - Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. 2002. Είναι απόφοιτος του τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει μετεκπαιδευτεί στο SAID Business School του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.