Αννυ Ψάρρα

Η Αννυ Ψάρρα είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας.