Η δημιουργία μιας Ελεύθερης Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου στη Θεσσαλονίκη μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης. 

Μιλώντας στο insider.gr ο κ. Σαββάκης χαρακτηρίζει «τολμηρή απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού» την υλοποίηση της πρότασης του ΣΒΕ για τη δημιουργία της Ζώνης στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου. Ταυτόχρονα αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία από το εξωτερικό σημειώνει πως μόνο οφέλη υπάρχουν από τέτοιες πρωτοβουλίες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. 

«Για το θέμα της απασχόλησης εντός της ζώνης, η μελέτη της διεθνούς πρακτικής υπαγορεύει ότι όπου δημιουργήθηκαν διεθνείς ζώνες εμπορίου, υπήρξε μερική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, και όχι το αντίθετο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΒΕ, ενώ προσθέτει πως οι μισθοί των εργαζομένων στη ζώνη δεν είναι χαμηλότεροι από τους ισχύοντες στη χώρα εγκατάστασης της ζώνης, αλλά συνάδουν απολύτως με το οριζόμενο κάθε φορά καθεστώς της χώρας εγκατάστασης. «Το ίδιο θα ισχύσει και για την περίπτωση της Ελλάδας», υπογραμμίζει. 

Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη: 

Χαιρετήσατε την κυβερνητική πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ελεύθερης Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και πως θα επηρεάσει αυτή η κίνηση την υλοποίηση νέων επενδύσεων στο χώρο της βιομηχανίας;

Η υλοποίηση της πρότασης του ΣΒΕ για τη δημιουργία Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου στο στρατόπεδο Γκόνου, αποτελεί τολμηρή απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, και πλέον συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. 

Η Ελεύθερη Ζώνη Βιομηχανίας και Εμπορίου στο στρατόπεδο Γκόνου θα έχει αποκλειστικό στόχο τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου μέσω της Θεσσαλονίκης, θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, και, εν τέλει, θα εισφέρει θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Σήμερα, υφίστανται παγκοσμίως περισσότερες από 5.000 διεθνείς ζώνες εμπορίου, όπως αυτή που προτείναμε και αποδέχθηκε την υλοποίησή της ο πρωθυπουργός. Οι συγκεκριμένες ζώνες είναι χωροθετημένες σε περισσότερες από 125 χώρες, εργάζονται σ΄ αυτές περισσότερα από 52 εκατ. εργαζόμενοι και διακινούνται μέσω αυτών προϊόντα αξίας μεγαλύτερης των 700δις ευρώ. 

Στη Ζώνη μπορούν να δραστηριοποιούνται εξαγωγικές επιχειρήσεις κάθε είδους και κλάδου. Συνεπώς, για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, δεν τίθεται θέμα προτίμησης από μέρους μας για εγκατάσταση επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων. Το ζητούμενο είναι η υλοποίηση επενδύσεων και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι ελεύθερες ζώνες έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής ειδικά στον Δυτικό Κόσμο. Τι ακριβώς σημαίνει μια Ελεύθερη Ζώνη και πώς αυτή επηρεάζει τόσο τον μικροεπαγγελματία/βιοτέχνη όσο και τους εργαζόμενους; 

Oι Ελεύθερες Ζώνες λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπονται σαφώς από την κείμενη εθνική νομοθεσία. Συνεπώς δεν πρέπει να τίθεται από κανέναν ζήτημα για την αλλαγή των συγκεκριμένων κανόνων. Ειδικά για το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των αμοιβών εντός της Ζώνης, είναι για μας σαφές ότι ισχύουν και θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Ελληνική εργατική νομοθεσία, και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση. 

Για το θέμα της απασχόλησης εντός της ζώνης, η μελέτη της διεθνούς πρακτικής υπαγορεύει ότι όπου δημιουργήθηκαν διεθνείς ζώνες εμπορίου, υπήρξε μερική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, και όχι το αντίθετο… Σε όλες τις περιπτώσεις ζωνών, το εργατικό δυναμικό προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας, ενώ μόνον μικρό ποσοστό εξειδικευμένου προσωπικού προέρχεται από τις μητρικές εταιρείες, το οποίο διαθέτει σχετική τεχνογνωσία και απασχολείται στη ζώνη, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οι μισθοί των εργαζομένων στη ζώνη δεν είναι χαμηλότεροι από τους ισχύοντες στη χώρα εγκατάστασης της ζώνης, αλλά συνάδουν απολύτως με το οριζόμενο κάθε φορά καθεστώς της χώρας εγκατάστασης. Το ίδιο θα ισχύσει και για την περίπτωση της Ελλάδας. 

Όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ζώνη, μπορεί να δίνονται ειδικά φορολογικά κίνητρα. 

Σε ότι αφορά το ζήτημα της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων εντός και εκτός διεθνούς ζώνης εμπορίου, σημειώνουμε ότι μια διεθνής ζώνη εμπορίου έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό, οπότε σε περίπτωση που μια εταιρεία που είναι εγκατεστημένη σ’ αυτήν θέλει να δράσει στη χώρα υποδοχής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι δασμοί, οπότε αμέσως παύει να υφίσταται το συγκριτικό κοστολογικό πλεονέκτημα που απολαμβάνει ως εγκατεστημένη εντός της ζώνης, σε σχέση με μια που βρίσκεται εκτός ζώνης.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας υφίσταται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο εδώ και δέκα περίπου μήνες, («Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», (Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018, ΦΕΚ Β' 4513/15-10-2018) το οποίο διευκολύνει σαφώς την υλοποίηση της πρότασης του Συνδέσμου μας.

Η δημιουργία Ελεύθερης Ζώνης στο Γκόνου σημαίνει πως εγκαταλείπονται τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρου logistics στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα για την επιχειρηματικότητα; Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν παράλληλα οι δύο δραστηριότητες; Τι προτείνει ο ΣΒΕ;  

Εντός μιας ζώνης μπορεί να λειτουργήσει ένα κέντρο logistics. Συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί το σχέδιο κάποιου ιδιώτη επενδυτή για τη δημιουργία κέντρου logistics  εντός της Ζώνης. Ως εκ των παραπάνω οι δύο δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα, και μάλιστα το κέντρο logistics ν΄ αποτελέσει πλεονέκτημα για την προσέλκυση εταιρειών εντός της Ζώνης.