Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Απρίλιος 2015 – Σεπτέμβριος 2015.

Αναλυτικά:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Δύο προσθήκες (AS Company, ΕΛΤΟΝ), δύο διαγραφές (Quest, FG Europe) και μία μεταβολή ποσοστών στάθμισης (Ευρωπαική Πίστη).

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Δύο προσθήκες (AS Company, ΕΛΤΟΝ), δύο διαγραφές (Quest, FG Europe) και μία μεταβολή ποσοστών στάθμισης (Ευρωπαική Πίστη).

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οκτώ προσθήκες (Audiovisual, Quest, Newsphone, FG Europe, Έλαστρον, Γενική Εμπορίου, ΓΕΚΕ, Μοτοδυναμική), οκτώ διαγραφές (AS Company, ΕΛΤΟΝ, Κέκροψ, Ελγέκα, Αιολική, Καραμολέγκος, Αττικές Εκδόσεις, Βιοκαρπέτ) και καμιά μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς

Καμιά προσθήκη, καμιά διαγραφή και καμία μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2015.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.