Τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας αποτελούν ένα από τους πιο «καυτούς» τομείς ιδιωτικής ασφάλισης. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα παράγουν συνεχώς νέα προγράμματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς έως και βαριές χειρουργικές επεμβάσεις και μακροχρόνιες νοσηλείες . 

Η υπερπροσφορά προϊόντων, αυτή σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέγει με προσοχή το κατάλληλο για αυτό πρόγραμμα, βάσει των πραγματικών του αναγκών.Σε γενικές γραμμές, οι καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

   - Νοσοκομειακά προγράμματα: Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι παροχές που έχουν ως προϋπόθεση την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο, είτε για την πραγματοποίηση μιας εγχείρησης είτε για νοσηλεία.

   - Εξωνοσοκομειακά προγράμματα: Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι παροχές που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη που πραγματοποιείται εκτός νοσοκομείου, όπως ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.

   - Επιδοματικές καλύψεις: Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι παροχές που δεν αφορούν άμεσα στην ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία, αλλά στηρίζουν οικονομικά τον ασφαλισμένο για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας.

Σε ένα πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να περιλαμβάνονται παροχές και των τριών κατηγοριών, αλλά ο πελάτης αποφασίζει σε ποια κατηγορία θα ρίξει το βάρος των καλύψεων που θέλει. Μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης είναι αν οι παροχές του προσφέρονται μόνο σε περιπτώσεις ατυχήματος ή και σε περιπτώσεις ασθένειας. Υπάρχουν προγράμματα που καλύπτουν μόνο ατυχήματα ή μόνο ασθένειες ή και τα δύο.

Η διαφορά μεταξύ ασθένειας και ατυχήματος επεκτείνεται πολλές φορές και στο ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, στις εξαιρέσεις, στα επιδόματα, στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ασφάλισης κ.λπ. Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα υγείας προβλέπουν νοσηλεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά, συνήθως, αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, διαφοροποιούνται είτε τα ανώτατα ποσά κάλυψης είτε το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου πελάτη είτε και τα δύο. 

Τα περισσότερα προγράμματα προβλέπουν συγκεκριμένη θέση νοσηλείας αν ο ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως και προγράμματα που αφήνουν ελεύθερη την επιλογή στον ασφαλισμένο, αλλά στην περίπτωση αυτή ισχύουν διαφορετικά κεφάλαια κάλυψης ή διαφορετικές απαλλαγές.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής που θέλει να ασφαλιστεί ότι η σωστή ασφάλιση ξεκινά από την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και την πλήρη καταγραφή των προσωπικών μας στοιχείων και του ιατρικού μας ιστορικού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, μια σύμβαση που συνάπτει ο πελάτης με την ασφαλιστική εταιρεία, που βασίζεται στα στοιχεία της αίτησης ασφάλισης. Κάθε αναληθές στοιχείο ή τυχόν απόκρυψη πραγματικών καταστάσεων κατά τη στιγμή συμπλήρωσης της αίτησης μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα του ασφαλιστηρίου και να μην ισχύουν οι καλύψεις που αναφέρει, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια, τη στιγμή που θα κάνουμε χρήση και θα ζητήσουμε αποζημίωση.