Έτοιμο να υποβληθεί στους δανειστές είναι ένα νέο σχέδιο επιβολής ενιαίας εισφοράς 20% για την κύρια σύνταξη, για όλους τους ασφαλισμένους, στα πρότυπα του ΙΚΑ. Πρόκειται για το επόμενο στάδιο της αρχικής μνημονιακής δέσμευσης περί δημιουργίας μοντέλου «ενιαίων εισφορών και παροχών» για τους ασφαλισμένους σε όλα τα Ταμεία, στη βάση του ΙΚΑ (13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο).

Εάν γίνει αποδεκτή η ελληνική πρόταση από τους θεσμούς, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο «πλαφόν» εισφορών θα ισχύει στο εξής και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τα «Ειδικά Ταμεία», αλλά και τους αγρότες. Για τους τελευταίους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει σταδιακή αύξηση των εισφορών, καθώς η «ψαλίδα» που χωρίζει τις εισφορές τους με εκείνες του ΙΚΑ ισοδυναμεί -σε κάποιες ασφαλιστικές κατηγορίες- ακόμα και με διπλασιασμό τους.

Με άλλα λόγια οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα επιβαρυνθούν σημαντικά από τις νέες αυξημένες εισφορές (σήμερα καταβάλλουν από 62,76 ευρώ έως 132,26 ευρώ το μήνα), ενώ στον αντίποδα, θα μειωθούν οι εισφορές στα ειδικά ταμεία (πρώην ΔΕΚΟ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.ά.) όπου οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου παραμένουν υψηλές (28% έως 32%), καθώς και στον ΟΑΕΕ.
Αναφορικά με την εισφορά που καταβάλλεται για την επικουρική σύνταξη (3% από τον εργοδότη και 3% από τον εργαζόμενο), υπάρχει εισήγηση στο υπουργείο Εργασίας, για αύξησή της, έτσι ώστε να λειτουργήσει και ως ισοδύναμο για ενδεχόμενες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις με ποσοστό αναπλήρωσης μεγαλύτερο από 20%.