Στα 17,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ το α΄ εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 9,3% από τα 15,6 εκατ. ευρώ που ήταν τα κέρδη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 151,7 εκατ. ευρώ από 151,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός (-0,1%), σε αντίθεση με όλους τους δείκτες κερδοφορίας που παρουσίασαν άνοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας εμφάνισαν αύξηση κατά 22,7% (+7,4 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 ως απόρροια της υποχώρησης του λειτουργικού κόστους προ αποσβέσεων της Εταιρείας, κατά 7,2% (-8,5 εκατ. ευρώ) διαμορφούμενο σε 110,3 εκατ. ευρώ.

Επίσης αύξηση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,5 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. ευρώ από 22,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 12,5%.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 17,1 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,3%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 11,2% από 10,3% το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Επισημαίνεται επίσης ότι η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος, δεν επηρέασε τα οικονομικά μεγέθη και την λειτουργία της Εταιρείας.