Τεχνολογία
14-12-2020 | 11:13

Επένδυση 105 εκατ ευρώ σε R&D για μπαταρίες λιθίου από την Sunlight

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Επένδυση 105 εκατ ευρώ σε R&D για μπαταρίες λιθίου από την Sunlight

Σε επένδυση ύψους 105, 26 εκατ. ευρώ για την δημιουργία νέου αλλά και την επέκταση του υφιστάμενου R&D center που διατηρεί στην Ξάνθη, προχωρά η Sunlight με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών λιθίου.

Όπως ανακοινώθηκε σε διαδικτυακή παρουσίαση κατά την οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ομίλου Olympa Γιάννης Καραγιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Λάμπρος Μπίσαλας, πέρα από τα ίδια κεφάλαια σημαντικό κόστος του έργου και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Ειδικότερα το ποσό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap) και ανέρχεται στα 49,9 εκατ. ευρώ θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ενώ τα υπόλοιπα 55,26 εκατ. θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια από την εταιρεία.

Αναφορικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του έργου, με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την έγκριση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης, η SUNLIGHT συνεργάστηκε στενά με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για περισσότερους από 10 μήνες προκειμένου να κατατεθεί σήμερα ένας πλήρης και ολοκληρωμένος φάκελος.

Η κοινοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (2014/C 188/02), που καθορίζει τους όρους εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά για «Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (“Important Projects of Common European Interest”, IPCEIs). Το έργο της SUΝLIGHT μαζί με τα ερευνητικά έργα άλλων 45 εταιρειών από 12 κράτη-μέλη διαμορφώθηκαν σε μία κοινή πρόταση με τον τίτλο “European Battery Innovation” (EuBatIn), που συνιστά «Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (IPCEI). Σημειώνεται ότι η SUNLIGHT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται σε πρόταση στο πλαίσιο των IPCEIs, το οποίο αποτελεί μέρος των συνολικών δράσεων της Ε.Ε. για την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μπαταριών.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Το έργο, το οποίο σήμερα 12 Δεκεμβρίου, κοινοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, περιλαμβάνει επένδυση στις απαραίτητες εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό για να πραγματοποιείται η δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (First Industrial Deployment –  FID) με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και συστημάτων μπαταριών βιομηχανικής χρήσης.

Στο πλαίσιο της επένδυσης η εταιρεία θα δημιουργήσει ένα νέο Κέντρο Έρευνας κι Ανάπτυξης στην Αθήνα ενώ θα ενδυναμώσει και το R&D. Center που ήδη διατηρεί στην Ξάνθη.  Η στελέχωση και των δύο μάλιστα αναμένεται να δημιουργήσει περί τις 200 νέες άμεσες θέσεις εργασίας στη χώρα (160 στην Sunlight και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες) αλλά και 30 θέσεις εργασίες στις θυγατρικές εταιρείες της Sungling σε Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, με επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης.

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης θα εστιάζει σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας». Οι τομείς όπου η SUNLIGHT θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον είναι οι εφαρμογές για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), οι μπαταρίες για ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, οι  μπαταρίες για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δεδομένου ότι το ερευνητικό έργο της SUNLIGHT περιλαμβάνεται στην πρόταση «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών» (“European Battery Innovation” - EuBatIn), η οποία αποτελεί “Important Project of Common European Interest” (IPCEI), επιτυγχάνει τη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά – στο πλαίσιο του IPCEI κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λαμβάνει κρατική ενίσχυση από τη χώρα προέλευσής της. Να σημειωθεί ότι η Sunlight αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμετέχει σε συνεργασία εταιρειών που διαμορφώνουν κοινή πρόταση με τη μορφή IPCEI. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) στο επίκεντρο της ΕΕ και κεφαλαιοποιώντας 12 χρόνια συνεχούς έρευνας, η SUNLIGHT εστιάζει στην τεχνολογία λιθίου, αναζητώντας ευκαιρίες για να ηγηθεί στο μέλλον της ενέργειας μέσω καινοτόμων λύσεων μπαταρίας.  

Όσο για το Έργο EuBatIn υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μπαταρίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας: από την ανάπτυξη και παραγωγή κυψελών και μπαταριών έως την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους.

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρειών που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του EuBatIn συμμετέχουν 46 εταιρείες του τομέα μπαταριών από 12 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων (π.χ. BMW, Fiat, Tesla Europe), εταιρείες μπαταριών (π.χ. Northvolt, Fiamm κ.λπ.) και κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού. Κάθε εταιρεία πρόκειται να υλοποιήσει το δικό της έργο σε συνεργασία με άλλες εταιρείες και κοινό στόχο να καταστήσουν ισχυρή και ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» των μπαταριών.

Στο πλαίσιο του EuBatIn η εταιρεία διαμόρφωσε το δικό της Χαρτοφυλάκιο Έργου, μαζί με ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο για έρευνα και ανάπτυξη και πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη για Καινοτόμες Κυψέλες Μπαταρίας και για Συστήματα Μπαταρίας. Κατόπιν αυτού mε το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η προώθηση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος μίας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» των μπαταριών. Η  μετάβαση της βιομηχανίας προς την «καθαρή» και κυκλική οικονομία αποτελεί, άλλωστε, μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), στο κείμενο της οποίας αναγνωρίζεται ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο δράσης και να στηρίζει την ευρωπαϊκή συμμαχία για τις μπαταρίες, με πρωτοβουλίες που οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση πόρων υπό τη μορφή σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Επιπρόσθετα, το έργο συμβαδίζει με τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που προβλέπει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη και την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου, καθώς και την εφαρμογή τους στην ηλεκτροκίνηση.

«Η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας, χάρη στις καίριες και συντονισμένες ενέργειες υποστήριξης της SUNLIGHT από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών. Η συγχρηματοδότηση της εταιρείας  από πόρους του ΕΣΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου και σημαντικού αυτού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ερευνητικού έργου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε σχετικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης.

Από πλευράς του ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της SUNLIGHT, δήλωσε: «Επενδύουμε 105 εκατ. ευρώ  στην Ελλάδα, με ένα νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (FID), με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει πολύ το έργο μας που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Οι τομείς όπου η SUNLIGHT διαδραματίζει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι στις μπαταρίες για ηλεκτρικά βιομηχανικά οχήματα, αυτόνομα οχήματα (Automated Guided Vehicles - AGVs), στην αποθήκευση ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως μπαταρίες για πλοία κ.λπ.».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.