Μπαίνει «μπροστά» για το ESG η Τράπεζα της Ελλάδος

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Μπαίνει «μπροστά» για το ESG η Τράπεζα της Ελλάδος
Η χώρα μας μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει βρεθεί στη πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών ESG στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Οι κεντρικές τράπεζες ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο τα κριτήρια ESG στις κύριες δραστηριότητές τους – από την εποπτεία των τραπεζών έως τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ενώ δίνουν και το παράδειγμα μέσω μιας προσαρμοσμένης πλέον επενδυτικής δραστηριότητας και λειτουργίας στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πριν από λίγο καιρό, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επεσήμανε ότι η κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες για τις κεντρικές τράπεζες, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της πρωταρχικής εντολής τους για σταθερότητα των τιμών αλλά και σε άλλους τομείς αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της τραπεζικής εποπτείας.

Σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Invesco, πάνω από το ένα τρίτο των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως συνδέουν πολιτικές και τη διαχείριση αποθεματικών με το περιβάλλον ενώ συμμετέχουν σε κοινές πρωτοβουλίες προώθησης βιώσιμων πρακτικών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ενδεικτικό είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές που είναι μέλη του Δικτύου για ένα Πράσινο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (NGFS) έχουν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια σε περισσότερα από 80 και όλα συμμετέχοντας στην κοινή αυτή πρωτοβουλία συμμερίζονται την ιδέα ότι οι κλιματικές επιπτώσεις αποτελούν πηγή κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία.

Η χώρα μας μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει βρεθεί στη πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών και σε πολλές περιπτώσεις έχει αναλάβει ηγετική δράση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέλος του Δικτύου NGFS από το 2019 και αποτελεί μία από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως που ασχολήθηκαν με την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, έχοντας συγκροτήσει, ήδη από το 2009, την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), η οποία συμβάλλει στην έρευνα για την ανάδειξη των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών, που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Ομοίως, η ΤτΕ ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα που στήριξε και συνεχίζει να προωθεί τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (ΑΥΤ) της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UN Environment Program – Finance Initiative, UNEP-FI). Οι ΑΥΤ θέτουν παγκόσμιους όρους αειφορία αποσκοπώντας στη δημιουργία ωφέλειας για τις τράπεζες αλλά και για την κοινωνία προσδιορίζοντας κριτήρια βιωσιμότητας μέσα από μια ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών.

Οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών και των ρυθμιστικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη διεθνώς συνεπών προτύπων για τις γνωστοποιήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, που θα επιτρέψουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν συγκρίσιμα, υψηλής ποιότητας δεδομένα που προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια στην αγορά. Βασικός άξονας αυτής της στρατηγικής είναι η πολιτική που αναπτύσσουν οι κεντρικές τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Η ΤτΕ συμμετείχε στην Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), συμβάλει στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών προσαρμογής (ΕΣΠΚΑ και Life IP AdaptInGR) ενώ τον Ιούνιο του 2021 σύστησε το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας.

Το νεοσύστατο κέντρο επιφορτίζεται με το σχεδιασμό, το συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση των δράσεων της ΤτΕ και της ΕΜΕΚΑ αναφορικά με το κλίμα και τη βιωσιμότητα, τη συμβολή στην έρευνα και την εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, τα σχεδιασμό προώθησης συναφών δράσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ευρύτερα, καθώς και την υποστήριξη της ΤτΕ στο πλαίσιο της εκπροσώπησής της στο Ευρωσύστημα και σε διεθνή fora.

Δεδομένου ότι η ΤτΕ επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και την ανάλυση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε κινδύνους λόγω του κλίματος, πριν από έναν χρόνο ξεκίνησε τη χαρτογράφηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και συνεργάζεται συστηματικά μαζί τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Όμως, εκτός από το χαρτοφυλάκιο νομισματικής πολιτικής, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν και ένα δικό τους χαρτοφυλάκιο στη διαχείριση του οποίου επιδιώκουν επίσης να ενσωματώσουν στρατηγικές που περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή αλλά και το ESG. Μέσα στο 2021, η ΤτΕ επενδύει σε προϊόντα όπως χρεόγραφα που εκδίδονται από το επενδυτικό ταμείο πράσινων ομολόγων σε ευρώ για τις κεντρικές τράπεζες (Green BISIP) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS), ενώ μέσα στην επόμενη διετία σκοπεύει να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα επενδυτικά της χαρτοφυλάκια, με στόχο μεταξύ άλλων την αύξηση του ποσοστού των πράσινων επενδύσεων και την εισαγωγή νέων πράσινων επενδυτικών εργαλείων.

Εκτός από το περιβαλλοντικό κριτήριο (Ε), η ΤτΕ δίνει έμφαση και στα κριτήρια που αφορούν στην Κοινωνία (S) και τη Διακυβέρνηση (G). Η τράπεζα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα οικονομικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οικονομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και μέσω των εκδόσεών της από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΟΕΤ) και τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών (ΔΟΑΜ).

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, η ΤτΕ ενσωματώνει τα κριτήρια ESG στις καθημερινές της λειτουργίες, επενδύοντας σε βιοκλιματικά κτίρια και έργα ενεργειακής αναβάθμισης η αναλαμβάνοντς δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την κατάρτιση του προσωπικού της καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

12:32

Τουρκία: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο - Στο... 84,4%

12:32

Τι πιστεύει ο Μπιλ Γκέιτς για ρεπό και διακοπές: «Ο 20χρονος εαυτός μου θα αηδίαζε»

12:30

Στην Αστάνα ο Ν. Δένδιας - Η σημασία των σχέσεων με το Καζακστάν εν μέσω ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης

12:20

Μισέλ: «Χρειαζόμαστε μια κυρίαρχη Ευρώπη, πιο ενεργή διεθνώς και με τα δικά της συμφέροντα»

12:14

Το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της McLaren είναι εδώ - Δεν είναι όμως αυτό που περιμέναμε

12:09

Taddei (Goldman Sachs): Η Ελλάδα μπορεί να υπεραποδώσει και το 2023 - Δύσκολο αλλά διαχειρίσιμο ζήτημα ο πληθωρισμός

12:01

Προς ήπια ύφεση η Ευρωζώνη: 5ος μήνας υποχώρησης για τον PMI

11:59

Οικονόμου: Η Δικαιοσύνη δεν θα αφήσει καμία σκιά απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες

11:54

Σολτς: Πρέπει να αποφύγουμε να διαιρέσουμε τον κόσμο σε συνασπισμούς όπως στον Ψυχρό Πόλεμο

11:42

Φυσικό αέριο: «Έπεσε» 24% η ζήτηση από την Ευρώπη τον Νοέμβριο

11:41

EY: Οι CEOs προετοιμάζονται για την τέλεια καταιγίδα καθώς αναθεωρούν τα επενδυτικά τους σχέδια

11:36

To 8o Santa Run έφερε τα Χριστούγεννα στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης»!

11:35

Energean: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι σεισμικές έρευνες στο Block 2

11:33

CBI: Σε στασιμοπληθωρισμό η βρετανική οικονομία, αντιμέτωπη με κίνδυνο «χαμένης δεκαετίας»

11:27

Παραιτήθηκε ο CEO της Vodafone

11:13

Τσίπρας: «Πληγή για τη Δημοκρατία, η μετατροπή της ΕΥΠ σε παραθεσμικό παράκεντρο παρακολούθησης»

11:03

Τραπεζικές πιέσεις στέλνουν το Χρηματιστήριο κάτω από τις 900 μονάδες

11:02

Dimand: Αύξηση τζίρου, οργανικής κερδοφορίας στο 9μηνο

11:01

Μικρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Άλμα» 4,5% στο Χονγκ Κονγκ

10:46

Ρωσία: Στενός συνεργάτης του Πούτιν σε ρόλο συμβούλου στον γιγάντιο τεχνολογικό όμιλο Yandex

10:32

Κίνα: «Βουτιά» 40% για τις βιομηχανικές παραγγελίες - Ανθίζει το εμπόριο από ΕΕ σε ΗΠΑ

10:32

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο 1,2 ευρώ/κιλό η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου στα πρατήρια της

10:23

Ξεκινάει αύριο η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

10:19

ΣΕΛΠΕ: Το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά

10:18

Όταν Μαρξ και... ΔΝΤ συμφωνούν για πληθωρισμό και μισθούς (...και διαφωνούν με τους Κεντρικούς Τραπεζίτες)

10:13

Επ. Ανταγωνισμού: Έναρξη κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών

10:11

Η Ιαπωνία επέβαλε πλαφόν στο ρωσικό αργό πετρέλαιο - Νέο πακέτο κυρώσεων

10:01

ΕΚΤ: «Ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο» - Αιχμές για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

10:00

Πλειστηριασμοί ακινήτων στην Ελλάδα

09:49

Frigoglass: Νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης