ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.&ΜΕΤ

1.765€
Μεταβολή -2.22%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 2.34
 • Χαμηλό Ημέρας 1.265
 • Άνοιγμα 1.785
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.805
 • Όγκος 25.153
 • Τζίρος 44363.66
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 59171397.315
 • Αριθμος Μετοχών 33524871
 • Κωδ. ISIN GRS432003028
 • BBGID BBG000BSDSM5
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
2021-06-11 | 17:23:22
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση έγκρισης σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
2021-06-11 | 10:18:40
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση επί δημοσιευμάτων σχετικών με τη συγχώνευση της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
2021-06-09 | 17:58:55
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα του ποταμού Μάκαρη στη Ρόδο
2021-06-07 | 18:39:01
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Δείτε την παρουσίαση της Εταιρείας

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
2021-06-07 | 18:24:38
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 & τη Νέα Στρατηγική της Εταιρείας
2021-06-07 | 10:01:11
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
2021-06-03 | 09:46:57
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη - Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών

Δείτε την Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη - Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών 

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη - Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών
2021-05-27 | 14:21:22
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Eνημέρωσης Aναλυτών) (Ορθή Επανάληψη)

Η INTRAKAT ανακοινώνει σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 29/04/2021 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 07/06/2021 (αντί της Δευτέρας 31/05/2021) - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Πέμπτη 15/07/2021 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2021-05-21 | 14:52:05
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 (ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ετήσιας Eνημέρωσης Aναλυτών & της ΤΓΣ) (Ορθή Επανάληψη)

Η INTRAKAT ανακοινώνει σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 29/04/2021 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 31/05/2021 (αντί της Δευτέρας 24/05/2021) - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Πέμπτη 15/07/2021 (αντί της Δευτέρας 14/06/2021)– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2021-05-14 | 17:41:06
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Eνημέρωσης Aναλυτών) (Ορθή Επανάληψη)

Η INTRAKAT ανακοινώνει σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 29/04/2021 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 24/05/2021 (αντί της Πέμπτης 20/05/2021) - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Δευτέρα 14/06/2021 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2021-05-13 | 17:29:00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο, ύψους 86,8 εκατ. ευρώ
2021-04-29 | 15:22:22
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου-Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
2021-04-28 | 17:59:32
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 29/04/2021 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Πέμπτη 20/05/2021 - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Δευτέρα 14/06/2021 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

2021-04-26 | 16:42:07
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σε έργα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη
2021-04-23 | 18:29:56
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
2021-04-23 | 16:42:47
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
2021-04-22 | 12:25:58
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εφεξής  η Εταιρεία), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά

(α) την ολοκλήρωση και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών λόγω της ολοκλήρωσης της άσκησης των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τους όρους αυτού όπως προσδιορίσθηκαν με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και

(β) την από 22.04.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.057.461,30 ευρώ και διαιρείται σε 33.524.871 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.  Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 33.494.871 μετοχές καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50  παρ. 1α του Ν. 4548/2018

2021-04-20 | 09:22:02
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 22.04.2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.523.858  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 457.157,40 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της Εταιρείας τα οποία ανέρχονται συνολικά σε πέντε (5) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 Ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.3.2020 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15.4.2020.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 31.3.2021, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με την υπ' αριθμ. πρωτ.42333/09.04.2021 σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 19.04.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.523.858 νέων μετοχών της Εταιρείας. Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 3η εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων της ΕΧΑΕ ήτοι την Πέμπτη 22.04.2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ'αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει  και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμού αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών στα γραφεία της Εταιρίας, στο 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002 (κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ. 210 6674646).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ