Tip of the Day

Οι πιο συχνές παρανοήσεις αναφορικά με τις βαθμολογίες ESG

17-02-2022 | 07:55
Μοιράσου το
Οι πιο συχνές παρανοήσεις αναφορικά με τις βαθμολογίες ESG
Οι αξιολογήσεις ESG δεν είναι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι επενδύσεις ESG ακολουθούν αυξητική πορεία αλλά παρά την πανταχού παρουσία τους, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στους επενδυτές σχετικά με το τι σημαίνουν οι βαθμολογίες ESG και πώς να τις χρησιμοποιήσουν.

Οι αξιολογήσεις ESG ξεκίνησαν πριν από μερικές δεκαετίες, όταν μερικές εταιρείες άρχισαν να προσπαθούν να μετρήσουν τις μη παραδοσιακές οικονομικές πληροφορίες που οι εταιρείες δημοσίευαν. Σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες αξιολόγησης όπως είναι οι MSCI, Sustainalytics και S&P Global Sustainable1.

Ακολουθούν πέντε ευρέως διαδεδομένες παρανοήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αξιολογήσεων ESG και τον τρόπο χρήσης τους.

1. Οι αξιολογήσεις ESG είναι σαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και οι αξιολογήσεις ESG έχουν και οι δύο μια ενιαία βαθμολογία στον τίτλο τους αλλά αυτή είναι η μοναδική τους ομοιότητα.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αντιπροσωπεύουν την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρικών ή κρατικών ομολόγων. Οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προσπαθούν να αξιολογήσουν την πιθανότητα μελλοντικής χρεοκοπίας, με γνώμονα τα αρχεία προηγούμενης χρεοκοπίας, λέει ο Richard Mattison, πρόεδρος της S&P Global Sustainable1.

Οι αξιολογήσεις ESG ενσωματώνουν ορισμένες παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις, αλλά πολλά από αυτά που θεωρούν οι αξιολογητές είναι μη συμβατικά δεδομένα που εξακολουθούν να αφορούν σε κινδύνους και ευκαιρίες σε πολλά θέματα, από τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα, τις αλυσίδες εφοδιασμού και το κλίμα.

Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς ESG θεωρούν τις αξιολογήσεις ESG περισσότερο παρόμοιες με τις αξιολογήσεις αναλυτών μετοχών από πλευράς πώλησης, όπου η γνώμη επηρεάζει την έρευνα. Αυτή είναι μια ελαφρώς καλύτερη αναλογία, αλλά όχι ακριβής.

Οι αξιολογήσεις ESG βασίζονται σε κανόνες και μεθόδους και δεν συνδέονται με έναν συγκεκριμένο αναλυτή, λέει η Linda-Eling Lee, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής της έρευνας ESG και κλίματος στο MSCI.

2. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τυποποιήσει τι πρέπει να δημοσιεύουν οι εταιρείες δεδομένων ESG

Aυτό σίγουρα δεν συμβαίνει αλλά είναι κάτι που το δουλεύουν. Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν όποια δεδομένα θέλουν, όπως θέλουν και δεν υπάρχουν καθορισμένοι ορισμοί ή κανονισμοί για δεδομένα όπως η ενεργειακή απόδοση ή η ποικιλομορφία.

Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εργάζονται για ορισμούς και πρότυπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ταξινόμηση για βιώσιμες δραστηριότητες. Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Αειφορίας που ιδρύθηκε πρόσφατα επιδιώκει να αναπτύξει λογιστικά πρότυπα για τα διάφορα στοιχεία ESG. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα βοηθήσουν στη δημιουργία συνεπούς αποκάλυψης δεδομένων στο μέλλον.

Για τη συλλογή δεδομένων τώρα, οι εταιρείες αξιολόγησης ESG χτενίζουν τα δεδομένα ESG που δημοσιεύουν οι εταιρείες, αλλά χρησιμοποιούν επίσης εναλλακτικά δεδομένα, κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο για εταιρικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, για να συμπεριληφθούν ως μέρος της ανάλυσης. Οι βαθμολογητές χρησιμοποιούν επίσης συνεντεύξεις από εταιρείες σχετικά με τις πρακτικές ESG.

3. Οι εταιρείες αξιολόγησης ESG αξιολογούν τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο

Οι εταιρείες αξιολόγησης εξετάζουν και τους τρεις πυλώνες ESG, τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και την εταιρική διακυβέρνηση, και ελέγχουν επιμέρους συνιστώσες για τον καθένα, όπως εκπομπές άνθρακα για το περιβάλλον, εργασιακά δικαιώματα για τα κοινωνικά κριτήρια και αμοιβή CEO για διακυβέρνηση.
Ωστόσο, οι εταιρείες προσεγγίζουν και μετρούν τους συγκεκριμένους κινδύνους διαφορετικά, γι' αυτό μπορεί να διαφέρουν στη συνολική αξιολόγηση μιας εταιρείας. Αυτές οι διαφορές εδώ είναι πιο έντονες από ό,τι μεταξύ των συμπερασμάτων των εταιρειών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι αξιολογήσεις της MSCI επικεντρώνονται κυρίως στον αντίκτυπο που έχει ένας μεταβαλλόμενος κόσμος στις εταιρείες, λέει ο Lee. Ισχυρότερες και ευέλικτες εταιρείες με καινοτόμο μάνατζμεντ μπορούν να εξελιχθούν με αυτές τις αλλαγές και οι εταιρείες συγκρίνονται μόνο με τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η Sustainalytics ακολουθεί μια δισδιάστατη προσέγγιση, εξετάζοντας πώς οι εταιρείες εκτίθενται σε παράγοντες ESG και πώς αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν οικονομικό κίνδυνο για τις εταιρείες, λέει ο Simon MacMahon, επικεφαλής της έρευνας ESG για τη Sustainalytics. Η εταιρεία κρίνει πόσο καλά μια εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους εξετάζοντας ένα ιστορικό δεδομένων όπως είναι π.χ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Sustainalytics εξετάζει επίσης τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης στον κόσμο και πώς αυτός εσωτερικεύεται στο κόστος και τους κινδύνους της εταιρείας.

Η μεθοδολογία της S&P εξετάζει τον οικονομικό κίνδυνο, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη φήμη μιας εταιρείας, καθώς και τον βαθμό έκθεσης μιας εταιρείας σε ορισμένες βιομηχανίες, όπως τα ορυκτά καύσιμα ή ο καπνός, λέει ο Mattison. Συγκρίνει επίσης τις επιχειρήσεις με ομοτίμους και όχι με όλες τις εταιρείες.

4. Οι εταιρείες πίσω από τα ETF ESG έχουν έναν τυπικό τρόπο χρήσης των αξιολογήσεων ESG

Οι θεσμικοί διαχειριστές κεφαλαίων δημιουργούν Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF ESG) χρησιμοποιώντας τα υποσυστατικά των αξιολογήσεων ESG και μπορούν να τεμαχίσουν και να κόψουν τις αξιολογήσεις όπως θέλουν.

Επειδή οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δεδομένα ESG ως δομικά στοιχεία, μπορεί να αγνοήσουν ορισμένα στοιχεία ή να δώσουν περισσότερη βαρύτητα σε άλλα. Ο σκοπός ενός ETF ESG μπορεί να είναι η εστίαση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, παρά σε όλα τα ζητήματα ESG

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ένα ETF ESG μπορεί να χρησιμοποιεί αξιολογήσεις ESG και εξακολουθεί να δημιουργεί ένα ETF που περιλαμβάνει ορυκτά καύσιμα, καπνό, τζόγο ή άλλες εταιρείες που οι άνθρωποι μπορεί να μην περιμένουν.

Με πληροφορίες από το Market Watch

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

09:47

Το θρυλικό ράντσο του Johnny Cash στην αγορά για 1,79 εκατ. δολάρια

09:43

Βουλή: Στην Ολομέλεια η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και το πλαφόν στη χονδρική

09:28

Β. Κορέα: «Ασιατικό NATO» χτίζουν οι ΗΠΑ κι οι σύμμαχοι τους με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

09:23

Δίκη Λιγνάδη: Σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα

09:16

EFE: Η Ελλάδα με αφετηρία την Αλόννησο διευρύνει το τουριστικό της αφήγημα

09:12

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος από το gov.gr

09:04

ΗΠΑ: Διάθεση 296.000 δόσεων εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων στις αμερικανικές πολιτείες

08:59

Οικονόμου: Ευρύ φάσμα νέων έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

08:56

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία της Μικολάιφ

08:52

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Σχιστό Κορυδαλλού

08:50

Στο τέλος Ιουλίου ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό μας

08:48

Πλεύρης: Δεν θα λάβουμε μέτρα - Σε συνύπαρξη με τον ιό και από το φθινόπωρο

08:45

Μόσιαλος: Χρειαζόμαστε καλύτερα εμβόλια – Στην Ελλάδα 4η δόση για πιο πολλούς άνω των 60 ετών

08:42

Κορονοϊός: Καθοριστική για τις εξελίξεις η τρέχουσα εβδομάδα

08:38

«Χειρόφρενο» σε λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω 24ωρης απεργίας των εργαζομένων

08:27

Ζελένσκι: Η Ρωσία να εκδιωχθεί από τις τάξεις του ΟΗΕ

08:23

ΗΠΑ: Καμία χώρα δεν μπορεί πλέον να είναι «αιχμάλωτη δικτατόρων πετρελαιοπαραγωγικών κρατών»

08:23

Πόσο γρήγορο είναι το δορυφορικό Internet του Μασκ στην Ευρώπη - Τι ταχύτητες πιάνει στην Ελλάδα

08:20

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ΙΟΝ – Η «γλυκιά» διαδρομή στην ιστορία και η επόμενη μέρα

08:19

ΕΕ: Από το 2035 όλα τα καινούρια αυτοκίνητα θα είναι κλιματικά ουδέτερα

08:15

Σολτς: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Κίεβο αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε κλιμάκωση

08:05

Παγίδα για την κυκλική οικονομία η ανακύκλωση ρούχων

08:04

Σε «εξαιρετικό κλίμα» οι συζητήσεις Μητσοτάκη με Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν - Ικανοποίηση για ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

08:01

Το «τέλος» του τέλους επιτηδεύματος

07:57

Ακίνητα - Τουρισμός: «Σπάει τα κοντέρ» η θερινή ζήτηση για πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με +232%

07:53

Ελλάκτωρ: Η δημόσια πρόταση, η άποψη του Δ.Σ. και το στρατηγικό πλάνο

07:48

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ: Πώς θα λάβετε το voucher των 200 ευρώ

07:46

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ το 2022 – Τα κόστη, το καζίνο, οι παραχωρήσεις και οι μέτοχοι

07:43

ΕΕ - Κλίμα: Κονδύλια και ρύποι φρενάρουν τη συμφωνία για το νέο νομικό πλαίσιο

07:42

Ρεύμα: Μείωση έως 35% των οικιακών τιμολογίων από 1η Ιουλίου – Τα πλαφόν στη χονδρεμπορική