Tip of the Day

Οι πιο συχνές παρανοήσεις αναφορικά με τις βαθμολογίες ESG

17-02-2022 | 07:55
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Οι πιο συχνές παρανοήσεις αναφορικά με τις βαθμολογίες ESG
Οι αξιολογήσεις ESG δεν είναι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι επενδύσεις ESG ακολουθούν αυξητική πορεία αλλά παρά την πανταχού παρουσία τους, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στους επενδυτές σχετικά με το τι σημαίνουν οι βαθμολογίες ESG και πώς να τις χρησιμοποιήσουν.

Οι αξιολογήσεις ESG ξεκίνησαν πριν από μερικές δεκαετίες, όταν μερικές εταιρείες άρχισαν να προσπαθούν να μετρήσουν τις μη παραδοσιακές οικονομικές πληροφορίες που οι εταιρείες δημοσίευαν. Σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες αξιολόγησης όπως είναι οι MSCI, Sustainalytics και S&P Global Sustainable1.

Ακολουθούν πέντε ευρέως διαδεδομένες παρανοήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αξιολογήσεων ESG και τον τρόπο χρήσης τους.

1. Οι αξιολογήσεις ESG είναι σαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και οι αξιολογήσεις ESG έχουν και οι δύο μια ενιαία βαθμολογία στον τίτλο τους αλλά αυτή είναι η μοναδική τους ομοιότητα.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αντιπροσωπεύουν την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρικών ή κρατικών ομολόγων. Οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προσπαθούν να αξιολογήσουν την πιθανότητα μελλοντικής χρεοκοπίας, με γνώμονα τα αρχεία προηγούμενης χρεοκοπίας, λέει ο Richard Mattison, πρόεδρος της S&P Global Sustainable1.

Οι αξιολογήσεις ESG ενσωματώνουν ορισμένες παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις, αλλά πολλά από αυτά που θεωρούν οι αξιολογητές είναι μη συμβατικά δεδομένα που εξακολουθούν να αφορούν σε κινδύνους και ευκαιρίες σε πολλά θέματα, από τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα, τις αλυσίδες εφοδιασμού και το κλίμα.

Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς ESG θεωρούν τις αξιολογήσεις ESG περισσότερο παρόμοιες με τις αξιολογήσεις αναλυτών μετοχών από πλευράς πώλησης, όπου η γνώμη επηρεάζει την έρευνα. Αυτή είναι μια ελαφρώς καλύτερη αναλογία, αλλά όχι ακριβής.

Οι αξιολογήσεις ESG βασίζονται σε κανόνες και μεθόδους και δεν συνδέονται με έναν συγκεκριμένο αναλυτή, λέει η Linda-Eling Lee, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής της έρευνας ESG και κλίματος στο MSCI.

2. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τυποποιήσει τι πρέπει να δημοσιεύουν οι εταιρείες δεδομένων ESG

Aυτό σίγουρα δεν συμβαίνει αλλά είναι κάτι που το δουλεύουν. Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν όποια δεδομένα θέλουν, όπως θέλουν και δεν υπάρχουν καθορισμένοι ορισμοί ή κανονισμοί για δεδομένα όπως η ενεργειακή απόδοση ή η ποικιλομορφία.

Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εργάζονται για ορισμούς και πρότυπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ταξινόμηση για βιώσιμες δραστηριότητες. Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Αειφορίας που ιδρύθηκε πρόσφατα επιδιώκει να αναπτύξει λογιστικά πρότυπα για τα διάφορα στοιχεία ESG. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα βοηθήσουν στη δημιουργία συνεπούς αποκάλυψης δεδομένων στο μέλλον.

Για τη συλλογή δεδομένων τώρα, οι εταιρείες αξιολόγησης ESG χτενίζουν τα δεδομένα ESG που δημοσιεύουν οι εταιρείες, αλλά χρησιμοποιούν επίσης εναλλακτικά δεδομένα, κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο για εταιρικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, για να συμπεριληφθούν ως μέρος της ανάλυσης. Οι βαθμολογητές χρησιμοποιούν επίσης συνεντεύξεις από εταιρείες σχετικά με τις πρακτικές ESG.

3. Οι εταιρείες αξιολόγησης ESG αξιολογούν τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο

Οι εταιρείες αξιολόγησης εξετάζουν και τους τρεις πυλώνες ESG, τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και την εταιρική διακυβέρνηση, και ελέγχουν επιμέρους συνιστώσες για τον καθένα, όπως εκπομπές άνθρακα για το περιβάλλον, εργασιακά δικαιώματα για τα κοινωνικά κριτήρια και αμοιβή CEO για διακυβέρνηση.
Ωστόσο, οι εταιρείες προσεγγίζουν και μετρούν τους συγκεκριμένους κινδύνους διαφορετικά, γι' αυτό μπορεί να διαφέρουν στη συνολική αξιολόγηση μιας εταιρείας. Αυτές οι διαφορές εδώ είναι πιο έντονες από ό,τι μεταξύ των συμπερασμάτων των εταιρειών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι αξιολογήσεις της MSCI επικεντρώνονται κυρίως στον αντίκτυπο που έχει ένας μεταβαλλόμενος κόσμος στις εταιρείες, λέει ο Lee. Ισχυρότερες και ευέλικτες εταιρείες με καινοτόμο μάνατζμεντ μπορούν να εξελιχθούν με αυτές τις αλλαγές και οι εταιρείες συγκρίνονται μόνο με τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η Sustainalytics ακολουθεί μια δισδιάστατη προσέγγιση, εξετάζοντας πώς οι εταιρείες εκτίθενται σε παράγοντες ESG και πώς αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν οικονομικό κίνδυνο για τις εταιρείες, λέει ο Simon MacMahon, επικεφαλής της έρευνας ESG για τη Sustainalytics. Η εταιρεία κρίνει πόσο καλά μια εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους εξετάζοντας ένα ιστορικό δεδομένων όπως είναι π.χ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Sustainalytics εξετάζει επίσης τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης στον κόσμο και πώς αυτός εσωτερικεύεται στο κόστος και τους κινδύνους της εταιρείας.

Η μεθοδολογία της S&P εξετάζει τον οικονομικό κίνδυνο, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη φήμη μιας εταιρείας, καθώς και τον βαθμό έκθεσης μιας εταιρείας σε ορισμένες βιομηχανίες, όπως τα ορυκτά καύσιμα ή ο καπνός, λέει ο Mattison. Συγκρίνει επίσης τις επιχειρήσεις με ομοτίμους και όχι με όλες τις εταιρείες.

4. Οι εταιρείες πίσω από τα ETF ESG έχουν έναν τυπικό τρόπο χρήσης των αξιολογήσεων ESG

Οι θεσμικοί διαχειριστές κεφαλαίων δημιουργούν Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF ESG) χρησιμοποιώντας τα υποσυστατικά των αξιολογήσεων ESG και μπορούν να τεμαχίσουν και να κόψουν τις αξιολογήσεις όπως θέλουν.

Επειδή οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δεδομένα ESG ως δομικά στοιχεία, μπορεί να αγνοήσουν ορισμένα στοιχεία ή να δώσουν περισσότερη βαρύτητα σε άλλα. Ο σκοπός ενός ETF ESG μπορεί να είναι η εστίαση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, παρά σε όλα τα ζητήματα ESG

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ένα ETF ESG μπορεί να χρησιμοποιεί αξιολογήσεις ESG και εξακολουθεί να δημιουργεί ένα ETF που περιλαμβάνει ορυκτά καύσιμα, καπνό, τζόγο ή άλλες εταιρείες που οι άνθρωποι μπορεί να μην περιμένουν.

Με πληροφορίες από το Market Watch

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:55

ΗΠΑ: Η εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό το 2024 αναμένεται «ασυνήθιστη»

23:48

Wall Street: Η χειρότερη μέρα του 2024 για τον Dow - Δεν κράτησε το «ράλι» της Nvidia

23:48

Μπάιντεν: Δεν υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

23:43

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προάγει την Κένυα σε «μείζονα σύμμαχο» εκτός ΝΑΤΟ

23:35

Σε χαμηλό άνω της μιας εβδομάδας η τιμή του χρυσού

23:12

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη μέρα

23:03

Σκυλακάκης: Η απολιγνιτοποίηση δεν είναι πολιτική επιλογή αλλά οικονομική πραγματικότητα

22:42

Κασσελάκης: «Η κινηματικότητα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ» - Ο κόσμος να στείλει μήνυμα στις ευρωεκλογές

22:10

Βραζιλία: Ο πρόεδρος χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τα ευρωπαϊκά κράτη

22:02

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

21:57

77o Φεστιβάλ Καννών: Ο Νίκος Κολιούκος κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνιστικό Τμήμα La Cinef

21:46

DeepL: Έφτασε αποτίμηση 2 δισ. δολ. η ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια του Google Translate

21:29

Κομισιόν: Συνεχείς υπερβάσεις της τιμής του διοξειδίου του αζώτου στην Αθήνα

21:12

Σδούκου: Παρουσίαση των νέων ενεργειακών στόχων στο Eurelectric Power Summit 2024

21:05

Μητσοτάκης: Να αποκρούσουμε την τοξικότητα και το απολιτίκ lifestyle της αντιπολίτευσης

20:53

Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

20:45

Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε πυραυλική επίθεση από τους Χούθι

20:21

Μισθολογικό αγκάθι στις αποφάσεις της ΕΚΤ: Πράσινο φως για μείωση 0,25% τον Ιούνιο - Άδηλες οι αποφάσεις του Ιουλίου

20:20

ΑΑΔΕ: «Φύλλο και φτερό» τα γραφεία της ΔΟΥ Χαλκίδας - Οι τρεις «εντολές» Πιτσιλή

20:12

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι 5 υποψήφιοι Προέδροι της ΕΕ

20:07

Σταϊκούρας: Οριστική λύση με τη νέα γέφυρα Ευήνου στην επανασύνδεση της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων

19:55

Γ. Στάσσης: Οικονομικότητα-βιωσιμότητα-ενεργειακή ασφάλεια το τρίπτυχο για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

19:45

ΕΚΑΠΤΥ: Αναγκαία η εναρμόνιση με τον Κανονισμό της ΕΕ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

19:37

Τζέιμς Γκόρμαν: Αποχωρεί μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες στο «τιμόνι» της Morgan Stanley

19:27

Νέα σελίδα για τον Όμιλο Fourlis μετά από 75 χρόνια στην Ελληνική και διεθνή αγορά

19:22

Πορτογαλία: Μεγάλες φοροελαφρύνσεις σε πολίτες 18-35 ετών για την ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων

19:20

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου για την παρουσία Μητσοτάκη στα social media

19:09

Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές - Τεχνολογικό «γκάζι» από την Nvidia

19:07

ΣΕΒ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επανεκκίνηση – Οι βασικές προτεραιότητες

18:59

Επί της οδού Πατησίων 85 το Νέο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ