Tip of the Day

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς θα μειώσετε τον φόρο

20-05-2021 | 07:48
Μοιράσου το

Νέοι κωδικοί, νέες φορο-ελαφρύνσεις, νέα φορολογική κλίμακα, «πάγωμα» εισφοράς αλληλεγγύης, απενεργοποίηση τεκμηρίων για πληττόμενους φορολογούμενους, «κούρεμα» του φορο-πέναλτι 22% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και «ψαλίδι» στην προκαταβολή φόρου συνθέτουν το νέο τοπίο των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες θα αποτυπωθούν τα εισοδήματα που απέκτησαν περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι την πρώτη χρονιά της πανδημίας.

Η κλεψύδρα αδειάζει για την πρεμιέρα υποβολής των δηλώσεων και στην ΑΑΔΕ τρέχουν να προλάβουν να εκδώσουν τα νέα φορολογικά έντυπα,  τις απαραίτητες αποφάσεις και εγκυκλίους ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται οι  τελευταίες δοκιμές στα ηλεκτρονικά συστήματα του Taxisnet για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος μετά τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις στα τεκμήρια, τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και την προκαταβολή φόρου.

Οι νέοι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης αλλά και τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν μειώσεις φόρου αφορούν τα εξής:

1. Τεκμήρια διαβίωσης. Προστέθηκε νέος κωδικός που θα απενεργοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης των πληττόμενων φορολογούμενων. Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή χαρακτηρίστηκαν πληττόμενοι, εργαζόμενοι και ναυτικοί που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, όσοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό Συν-εργασία και ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια δεν χρειάζεται φέτος να ανησυχούν για τα τεκμήρια διαβίωσης. Αρκεί να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια.

-Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (τεκμηρίων) του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και,  

-  Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

2. Φορολογούμενοι 60 ετών και άνω.  Ένα νέο κωδικό θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2019 συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται από το μέτρο των ηλεκτρονικών πληρωμών για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020.

3. Πληττόμενοι φορολογούμενοι. Νέος κωδικός και για τους φορολογούμενους που έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι για τους οποίους ακυρώνεται φέτος το φορο-πέναλτι 22% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους το πρόστιμο μειώνεται στο 11% από 22% στην περίπτωση που έχουν καλύψει τουλάχιστον το 20% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές ενώ για όσους  πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές πληρωμές λιγότερες από το 20% του εισοδήματός τους το πρόστιμο θα επιβληθεί κλιμακωτά: 22% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που λείπουν έως το 20% του εισοδήματος και 11% για το ποσό που υπολείπεται και αντιστοιχεί πάνω από το 20% και έως το 30% του εισοδήματος.

4.  Ανακαίνιση ακινήτων. Προστίθεται νέος κωδικός  στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες για ανακαίνιση, επισκευή, αναβάθμιση των κτιρίων.  Η έκπτωση φόρου που θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό οι φορολογούμενοι που επισκεύασαν ή ανακαίνισαν το ακίνητο τους το 2020 μπορεί να φθάσει έως τα 1.600 ευρώ.

5. Επενδυτικοί Άγγελοι.  Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε startups. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους». 

6.  Ηλεκτρικά οχήματα. Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. 

7. Νέοι μειωμένοι συντελεστές. Τα εισοδήματα του 2020 θα φορολογηθούν με τη νέα κλίμακα που ενσωματώνει νέο συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος. Για εισοδήματα 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 22%, για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 28% από 29%, ενώ πάνω από 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου μειωμένος σε 36% από 37%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου μειώθηκε στο 44% από 45%.

8.  Έκπτωση φόρου. Ισχύει έκπτωση φόρου εισοδήματος 777 ευρώ έως 1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα παιδιά ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

9. Ψαλίδι στην προκαταβολή φόρου. Μειωμένη προκαταβολή φόρου στο 55% θα πληρώσουν φέτος επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν κέρδη στις φορολογικές δηλώσεις τους.

10.  Χωρίς φόρο τα ανείσπρακτα ενοίκια. Με μια απλή εξώδικη δήλωση που θα κοινοποιήσουν στους ενοικιαστές τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλαγούν από τη φορολόγηση με συντελεστές έως 45% για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2020.

11. «Πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ατομικές επιχειρήσεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα θα δουν στο φετινό λογαριασμό της Εφορίας να μην έχει επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης.

12. Νέοι επαγγελματίες. Οσοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2020 ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για τα καθαρά τους κέρδη, με συντελεστή φόρου της τάξης του 4,5%. Προϋπόθεση είναι τα κέρδη τους να είναι μέχρι και 10.000 ευρώ.

13. Νέοι φορολογούμενοι. Για τους νέους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο 50% και όταν η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται.

14. Έμποροι 62 ετών. Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

15.  Ανενεργά μπλοκάκια. Επιτηδευματίες που βρίσκονται σε αδράνεια και έχουν ανενεργά μπλοκάκια γλιτώνουν από το τέλος επιτηδεύματος.

16. Αγρότες: Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 οι  κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και οι  αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.