Προτάσεις για επιτυχημένες ενεργειακές και συνολικότερες επενδύσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προτάσεις για επιτυχημένες ενεργειακές και συνολικότερες επενδύσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές
Οι περίπου 2.000 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα, μπορούν να ξεπεράσουν σε κάποιο βαθμό τους περιορισμούς στο δίκτυο, κυρίως μέσα από τη δυνατότητα του ταυτοχρονισμένου εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Στο πρωτότυπο ρεπορτάζ του με τίτλο «Στα σκαριά οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες επιχειρήσεων – Το σχέδιο της ΒΙΠΕ Λάρισας» ο έγκριτος ενεργειακός συντάκτης του www insider.gr, κ. Κώστας Δεληγιάννης, είχε φιλοξενήσει πρόσφατα τις απόψεις του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, αναφορικά με την προοπτική των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Η συγκεκριμένη προοπτική, γίνεται ακόμα πιο άμεση, μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α΄ 78/29-03-2023), σε αντικατάσταση του Ν. 4513/2018.

Στο πλαίσιο του νέου νόμου, οι περίπου 2.000 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα, μπορούν να ξεπεράσουν σε κάποιο βαθμό τους περιορισμούς στο δίκτυο, κυρίως μέσα από τη δυνατότητα του ταυτοχρονισμένου εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και επίσης να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνουν οι ΑΠΕ για μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ επιταχύνει τις πρωτοβουλίες για Ενεργειακές Κοινότητες

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Συνδέσμου μας, οι ήδη εκτιναχθείσες τιμές του ρεύματος, παρά την πρόσφατη μικρή ύφεση και τις κρατικές επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να κυμαίνονται σε εξωφρενικά επίπεδα, καθιστώντας την λύση της αυτοπαραγωγής, ουσιαστικό εργαλείο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις μας.

Σήμερα, πέρα από την προγραμματιζόμενη Ενεργειακή Κοινότητα των βιομηχανιών της ΒΙΠΕ Λάρισας, για την οποία έχει ήδη καταρτισθεί επενδυτικό πλάνο για φωτοβολταϊκό ισχύος 50 MW σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τη Βιομηχανική Περιοχή και άλλα μέλη μας, στρέφονται σε αυτήν την λύση. Ασφαλώς αναμένουμε από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές, να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα.

Πέρα όμως από τις πρωτοβουλίες για τις Ενεργειακές Κοινότητες, που θα χρηματοδοτηθούν εξολοκλήρου από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τα μέλη μας, καλούνται σήμερα να χρηματοδοτήσουν και άλλες ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ένα συνολικότερο επενδυτικό πρόγραμμα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

2000 επιχειρήσεις θα χρηματοδοτήσουν το 75% του επενδυτικού προγράμματος

Τα εν λόγω έργα, αφορούν επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών σε 14 από τις ΒΙ.ΠΕ. που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ. Το πρόγραμμα έχει ύψος 50 εκ € , αφορά την διετία 2024 – 2025 και οι δαπάνες, αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν κατά το 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά το υπόλοιπο 50%, από τις εγκαταστημένες επιχειρήσεις και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ.

Οι περίπου 2000 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Βιομηχανικά Πάρκα, θα συμμετάσχουμε στις επενδυτικές δαπάνες καλύπτοντας μέσω κοινοχρήστων το 75% (του 50%) του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος με έναν ορίζοντα 20ετίας.

Από τη δική της πλευρά, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αναλαμβάνει να καλύψει το 50% εμπροσθοβαρώς , με 25% ίδια κεφάλαια και 25% δανεισμό.

Δεδομένου ότι από την ίδρυση των πάρκων μέχρι και σήμερα έχουν γίνει ελάχιστα έργα εκσυγχρονισμού αλλά και της μεγάλης συμμετοχής των επιχειρήσεών μας στη χρηματοδότηση των προτεινόμενων υποδομών σε τόσο μακρύ χρόνο, θεωρούμε, ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε πιο ενεργά και να ενημερωνόμαστε αναλυτικά για αποφάσεις που αφορούν την βιωσιμότητά μας.

10 προτάσεις για επενδύσεις που συνάδουν με την επιχειρηματική βιωσιμότητα

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ επεξεργάστηκε σχετικές προτάσεις των μελών του, καταλήγοντας σε 10 καίριες επισημάνσεις για την επιτυχία των επενδύσεων αυτών.

Αναφέρουμε τις πιο σημαντικές: Για κάθε Επιχειρηματικό Πάρκο, να προεπιλεγούν τα συγκεκριμένα έργα που προτείνονται και να συζητηθούν από κοινού με την Διαχειρίστρια και τους Συνδέσμους Εκπροσώπησης των επιχειρήσεων κάθε Επιχειρηματικού Πάρκου ξεχωριστά.

Στη συνέχεια, να εκτιμηθεί το συνολικό τους κόστος ανά ΒΙΠΕ και ανά επιχείρηση-μέλος.

Είναι απόλυτα λογικό και αναγκαίο κάθε επιχείρηση, να γνωρίζει το κόστος που της αναλογεί από τις νέες επενδύσεις ξεκινώντας από την έναρξη του έργου μέχρι και την αποπληρωμή του, προκειμένου να μπορεί να προγραμματίσει την ταμειακή της ροή.

Επιπλέον, να γνωρίζει, αν θα ευθύνεται αποκλειστικά για το κόστος που της αναλογεί ή αν θα επωμίζεται και το κόστος για τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν.

Είναι επίσης σημαντικό, να διευκρινιστεί, τι ποσοστό κατά αναλογία στην αποπληρωμή των επενδύσεων αυτών αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και πώς θα διανεμηθεί αυτή ανά ιδιοκτησία γης.

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες για την κοστολόγηση των επενδυτικών έργων που θα αναληφθούν, προτείνουμε, η υλοποίησή τους να γίνει με κανόνες αγοράς, με διαφάνεια και ανταγωνιστικούς όρους για τις επιχειρήσεις-επενδυτές

Είναι αυτονόητο, ότι για όλα τα παραπάνω, αναμένουμε να υπάρξει αναλυτική γραπτή ενημέρωση από πλευράς της διαχειρίστριας, όπως επίσης για την αναλυτική διάρθρωση του δανεισμού, αλλά και τους όρους επιδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι θα γίνει με τα Επιχειρηματικά Πάρκα εκτός επενδυτικού προγράμματος

Μας απασχολεί επίσης και τι θα γίνει με τα μικρά και άλλα Επιχειρηματικά Πάρκα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα. Τα μέλη μας, προτείνουν να γίνει έγκαιρη και από κοινού αναγνώριση των βασικών επενδυτικών τους αναγκών και να διερευνηθεί πλήρως η δυνατότητας εναλλακτικής τους χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα, όπως επίσης και του χρόνου υλοποίησης.

Προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι ως επιχειρήσεις και ως ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου ποσοστού γης, στα Επιχειρηματικά Πάρκα, υπήρξαμε πάντα και παραμένουμε οι πραγματικοί και διαχρονικοί σε αυτά επενδυτές, προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό τους. Οι επιχειρήσεις μας, είναι σχεδόν όλες παραγωγικές μονάδες. Είναι προφανές, ότι τόσο οι ενεργειακές, όσο και οι συνολικότερες επενδύσεις στις ΒΙΠΕ θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγής τους. Κι εδώ, συναντούμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από την διαχειρίστρια, η οποία θεωρεί ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της αξίας των οικοπέδων, ελπίζοντας πάντα, ότι η αντίληψη αυτή σταδιακά θα γεφυρωθεί.

Υπενθυμίζουμε τέλος, ότι έχουμε κατά επανάληψη διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας στις προβλέψεις του νέου νόμου 4982/22 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όπως επίσης και για τον Κανονισμό Λειτουργίας που απορρέει από τον νόμο, γιατί στο πλαίσιο αυτού, παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και αφετέρου, γιατί αυξάνονται κατακόρυφα τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων-μελών μας.

Σε μία περίοδο κατά την οποία, οι επενδύσεις στην μεταποίηση έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας, σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης οι εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη από επενδύσεις σε σταθερό πλαίσιο, με σεβασμό των δικαιωμάτων τους και με απόλυτα ελεγχόμενες δαπάνες για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:55

Τι είπε ο Χακάν Φιντάν για τις απειλές της Χεζμπολάχ κατά της Κύπρου

23:42

ΟΗΕ: Χωρίς να κατονομάζει, ο Αντόνιο Γκουτέρες κατηγορεί το Ισραήλ για παραπληροφόρηση

23:27

Wall Street: Άνοδος 5Χ5 για τον Dow Jones - «Βαρίδι» η Nvidia για τον Nasdaq

22:59

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον διοικητή των Μικτών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων

22:46

Πετρέλαιο: «Έχτισε» στην εβδομαδιαία άνοδο η τιμή

22:12

Όρμπαν: Δεν θα στηρίξουμε τη συμφωνία για το μοίρασμα των κύριων θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών

22:01

Πυρκαγιά σε βιοτεχνία χάρτου στη Μεταμόρφωση (upd)

21:55

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Κώδωνας κινδύνου για την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο

21:43

ΕΕ: Οι ΥΠΕΞ συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη από τα ρωσικά assets, για όπλα προς την Ουκρανία

21:24

Τι ήχο θα βγάζει ο κινητήρας της ηλεκτρικής Ferrari; Ο CEO απαντά

20:55

Ομαδική αγωγή κατά της UNRWA από Ισραηλινούς θύματα των επιθέσεων της Χαμάς την 7ή Οκτωβρίου

20:25

Γαλλία-δημοσκόπηση: Διατηρεί ευρύ προβάδισμα η ακροδεξιά λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές

20:18

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου

20:14

ΝΔ για ανάρτηση Κασσελάκη: Ομολογεί ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες

20:02

Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλεία και Αττική

19:56

Πυροσβεστική: 34 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

19:37

Υποκλοπές: Αιφνιδιαστικός έλεγχος στην ΕΥΠ από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

19:30

Τα 3+1 σενάρια της Goldman Sachs για τον S&P 500 και ο δρόμος μέχρι τις 6.300 μονάδες

19:19

Ζελένσκι: Έδωσε εντολή για εκκαθαρίσεις στις τάξεις της Κρατικής Φρουράς

19:12

Ερευνάται για διαφθορά και υπεξαίρεση ο πρώην πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόιερ

19:04

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο με όλα τα μάτια στις γαλλικές κάλπες

18:47

Ανοιχτή επιστολή Μακρόν προς Γάλλους: «Μea culpa»

18:33

Ρωσία: Επτά νεκροί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πρώην ινστιτούτο ερευνών

18:22

Κασσελάκης: Οι συνεργασίες δεν επιβάλλονται επειδή το σύστημα ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του

17:58

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Ποκρόφσκ

17:34

Λήγουν την Κυριακή τα voucher κοινωνικού τουρισμού 2023-24

17:25

Βιλερουά: Οι γαλλικές τράπεζες παραμένουν σταθερές παρά το εκλογικό sell off

17:05

Ουγγαρία: Αναζητούνται τρόποι για προσβολή της απόφασης της ΕΕ για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

16:47

Wall Street: Κέρδη 1% για τον Dow, νέες απώλειες σχεδόν 5% η Nvidia

16:28

Επαφές Γ. Γεραπετρίτη στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο

gazzetta
gazzetta reader insider insider